8 istotnych wskaźników KPI, które warto analizować w produkcji
logo proalpha 2018Każdy właściciel firmy produkcyjnej działającej na współczesnym rynku powinien wiedzieć, że efektywność działania, wydajność i jakość to podstawa. Niestety rosnąca konkurencja, zawodne łańcuchy dostaw, zawirowania gospodarcze i inne problemy stanowią istotne przeszkody w realizacji celów. Jak uniknąć takich problemów? Wystarczy śledzić kluczowe wskaźniki wydajności, czyli KPI. Które z nich są kluczowe w zarządzaniu produkcją? Podpowiadamy!

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Czym są wskaźniki produkcyjne i KPI?

Wskaźniki produkcji i KPI (Key Performance Indicators) to metryki wykorzystywane do pomiaru efektywności produkcji i oceny osiągnięć firmy. Wskaźniki produkcji pozwalają na monitorowanie i pomiar wydajności poszczególnych etapów produkcji, takich jak ilość wyprodukowanych produktów, koszty produkcji, czas przestoju linii produkcyjnej czy jakość wytworzonych materiałów.

Natomiast KPI to wskaźniki kluczowe dla oceny efektywności całej firmy, a nie tylko produkcji. Mogą one obejmować takie aspekty jak sprzedaż, rentowność, zadowolenie klientów, a także efektywność w obszarach takich jak marketing, HR czy logistyka.

Właściwe wykorzystanie wskaźników produkcji i KPI pozwala na lepsze zrozumienie efektywności działań firmy oraz na podejmowanie decyzji biznesowych opartych na realnych danych.

Kluczowe KPI w zarządzaniu produkcją

1. Przepustowość

Przepustowość oznacza mierzenie, ile czasu zajmuje realnie wyprodukowanie danego produktu. Ten wskaźnik KPI może służyć do monitorowania skuteczności produkcji i planowania dalszych działań. Co ważne, przepustowość może być mierzona na różnych etapach procesu produkcji – począwszy od wytwarzania poszczególnych komponentów, aż do końcowego montażu.

2. Wskaźnik ilości wyprodukowanej jednostki


Wskaźnik ilości wyprodukowanej jednostki jest jednym z kluczowych wskaźników wydajności w branży produkcyjnej. Mierzy on liczbę jednostek produktu, które zostały wytworzone w określonym czasie. Wskaźnik ilości wyprodukowanej jednostki umożliwia ocenę wydajności procesów produkcyjnych i pozwala na dokładne śledzenie postępów w osiąganiu założonych celów.

3. Standardowa wydajność operacyjna

Ten KPI w zarządzaniu produkcją odnosi się do analizowania nakładów poniesionych na wyprodukowanie produktu w określonym czasie. Mierzy on, jak dobrze procesy produkcyjne funkcjonują w porównaniu do ustalonych standardów. Standardowa wydajność operacyjna jest bowiem często stosowana jako narzędzie do monitorowania i mierzenia wydajności operacyjnej w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

4. Wielkość produkcji

Kolejny z KPI ważny w zarządzaniu produkcją pozwala na porównanie liczby jednostek wyprodukowanych w danym okresie czasu i zestawienie otrzymanych danych z wynikami w analogicznym okresie. Wskaźnik ten pozwala na ocenę wydajności produkcji oraz na monitorowanie postępów w osiąganiu celów produkcyjnych. Jest on szczególnie przydatny w przypadku planowania produkcji i oceny wydajności pojedynczych linii produkcyjnych, a także w celu określenia czy zapotrzebowanie rynku jest spełniane.

5. Koszty produkcji

KPI określany jako koszty produkcji jest również jednym z ważniejszych wskaźników wydajności w branży produkcyjnej. Mierzy on całkowite koszty związane z procesem produkcji, w tym te dotyczące surowców, robocizny, energii elektrycznej czy zużycia sprzętu. oprogramowanie erp

Koszty produkcji są istotne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ponieważ mają bezpośredni wpływ na zyski i wyniki finansowe, a ich kontrolowanie jest kluczowe dla zapewnienia zyskowności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

6. Terminowość dostaw

Terminowość dostaw, to KPI, który wspomaga z kolei obliczanie, ile produktów jest dostarczanych na czas w porównaniu do całkowitej ilości asortymentu. Analiza terminowości dostaw pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy w procesie produkcyjnym, takich jak nieefektywne zarządzanie łańcuchem dostaw czy problemy z logistyką. Poprawa terminowości dostaw może przyczynić się do zwiększenia efektywności produkcji, zadowolenia klientów i wzrostu przychodów przedsiębiorstwa.

7. Właściwe działanie za pierwszym razem

Prawidłowe wytwarzanie produktów za pierwszym razem i za każdym następnym jest kluczowe dla podniesienia wydajności i efektywności w firmach produkcyjnych. Analiza tego KPI pomaga w identyfikacji wąskich gardeł oraz w określaniu problemów w zarządzaniu produkcją, takich jak niedoskonałości w procesach, błędy w planowaniu i projektowaniu produktów lub brak kwalifikacji pracowników.

8. Przychód na pracownika

Wartym uwagi KPI w produkcji jest też przychód na pracownika. Jest to ocena możliwych do wygenerowania przez danego pracownika przychodów w celu oceny produktywności i efektywności zatrudnionych w firmie osób.

Przychód na pracownika jest istotny dla firm produkcyjnych, ponieważ pozwala na ocenę wydajności pracy, efektywności wykorzystania zasobów ludzkich oraz na ocenę ogólnego sukcesu przedsiębiorstwa. Wysoki przychód na pracownika oznacza, że firma ma dobrze wykwalifikowaną i wydajną siłę roboczą, a także dobrze zarządza zasobami i procesami produkcyjnymi.

Źródło: www.proalpha.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top