Wdrożenie systemu MES - krok po kroku
proalphalogo2018newDigitalizacja, Industry 4.0, Smart Factory i IoT już niebawem będą decydować o konkurencyjności w branży przemysłowej. Aby rozpocząć proces cyfryzacji, należy zacząć od działu produkcji. Jakie znaczenie w tym procesie ma system MES? W jakich etapach przebiega jego wdrożenie?
 
 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
MES ‒ system zarządzania produkcją

MES (od ang. Manufacturing Execution System) to oprogramowanie związane z produkcją, wspierane przez technologię informatyczną. Zapewnia ono sprawną komunikację pionową między systemem ERP zarządzającym wszystkimi procesami, a halą produkcyjną oraz usprawnia komunikację poziomą ‒ od działu przyjęć towarów do działu wysyłek w czasie rzeczywistym.

System MES jest często i prawidłowo określany jako główny system w procesie produkcyjnym, przy czym jednak to system ERP pozostaje głównym systemem w całym przedsiębiorstwie. Systemy te komunikują się ze sobą w czasie rzeczywistym, aby zapewnić odpowiednią wymianę informacji ‒ z systemu ERP do hali produkcyjnej i odwrotnie. System MES stanowi zatem podstawę do cyfryzacji procesów produkcyjnych w celu poprawy i optymalizacji działań zwiększających wartość w perspektywie długoterminowej.

Według VDI 5600, typowe zadania zarządzane przez system MES obejmują:
  • zarządzanie zamówieniami,
  • szczegółowe planowanie i sterowanie procesami,
  • pozyskiwanie danych,
  • zarządzanie jakością,
  • zarządzanie materiałami,
  • zarządzanie wyposażeniem,
  • zarządzanie informacją i analiza wydajności,
  • zarządzanie energią,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi.
Wdrożenie systemu MES ‒ etapy

Digitalizacja zarządzania produkcją poprzez wdrożenie systemu MES wymaga właściwego podejścia. Przede wszystkim należy określić, jakie funkcje system ma spełniać i w czym nam może pomóc. Cały proces przebiega w następujących etapach:

1. Przygotowanie

Kluczowe znaczenie na tym etapie ma studium wykonalności i ocena ekonomiczna. Wykonuje się je na podstawie stanu obecnego, aby sprawdzić, czy zdefiniowane cele są finansowo opłacalne i technicznie wykonalne.

2. Wybór oprogramowania

Aby wybrać oprogramowanie, trzeba wiedzieć, jakie funkcjonalności powinno ono posiadać. Dokładna specyfikacja powinna zatem zawierać nie tylko wymagania funkcjonalne, ale także opisywać procesy produkcyjne oraz sposób, w jaki działania tworzące wartość dodaną mogą zostać ulepszone i zoptymalizowane w dłuższej perspektywie przy użyciu wybranego systemu zarządzania produkcją.

Etap ten jest niezwykle ważny i zaleca się, aby zlecać sporządzenie specyfikacji profesjonaliście. Zyskamy w ten sposób pewność, że zostanie ona sporządzona znacznie szybciej, poprawne i nie będzie pozostawiać miejsca na luźną interpretację. Na rynku dostępnych jest bowiem wiele dostawców systemów MES, z których każdy oferuje odmienne funkcjonalności. Potrzeba więc wiedzy i doświadczenia, aby wybrać optymalne rozwiązanie.

3. Wdrożenie systemu zarządzania produkcją MES


Wiele firm nie ma dedykowanego działu zarządzania projektami strategicznymi. Z reguły stanowisko kierownika projektu MES zajmuje pracownik, co do którego można przypuszczać, że posiada odpowiednie umiejętności. Nie zwalnia go to jednak z codziennych obowiązków, co z kolei skutkować może powstawaniem wąskich gardeł i niedotrzymywaniem terminów.

Zapewnienie pracownikom wszechstronnego doradztwa, ukierunkowanego coachingu oraz umożliwienie im udziału w warsztatach, które pozwolą im się zaangażować we wdrożenie systemu MES, stanowi zabezpieczenie przed takimi potencjalnymi problemami. Aby zapewnić udane wdrożenie systemu zarządzania produkcją i sprawne działanie, należy ściśle współpracować z przyszłym partnerem systemowym.

Digitalizacja przemysłu i wprowadzanie zmian przynoszących korzyści, to trudne i skomplikowane procesy. Z tego względu należy zadbać o odpowiednie ich etapowanie, które pozwoli uniknąć problemów i dokładnie skalkulować potrzeby oraz możliwości. Zasada ta dotyczy także wdrożenia systemów zarządzania produkcją, czyli MES.

Źródło: www.proalpha.com/pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top