Veritas obsługuje 123 sklepy sprzedające akcesoria ubraniowe i kuchenne w Belgii i Luksemburgu, które muszą być zaopatrywane dwa razy w tygodniu. Aby sprostać temu zadaniu, w nowym centrum dystrybucyjnym w belgijskim mieście Tisselt zastosowane zostało wyszukane zarządzanie z przepływami push and pull. Dzięki Astro WMS belgijski detalista ma teraz niezbędną wiedzę do efektywnego zarządzania codzienną pracą.
Dyrektor Łańcucha Dostaw Sann Konickx:
System ten jest najlepiej dopasowany do naszej działalności, jest najbardziej konfigurowalny i najbardziej przyjazny użytkownikowi.
 
Wnętrze nowego centrum dystrybucyjnego firmy Veritas w Tisselt, w połowie drogi miedzy Antwerpią i Brukselą, rozświetlone jest przez setki żółto-zielonych plastikowych pojemników. Dwa do czterech tysięcy takich pojemników wypełnionych materiałami i akcesoriami mody, jak rajstopy, biżuteria czy bielizna, każdego dnia wysyłanych jest do sklepów. I liczba ta zaczyna bardzo szybko wzrastać. Firma Veritas chce szybko zwiększyć liczbę swoich sklepów, nie tylko w Belgii i Luksemburgu, na rynkach, gdzie działa obecnie, ale także za granicą, w Niemczech, Francji i Holandii.

Nowe centrum dystrybucyjne w połączeniu z nowym systemem WMS musi obsłużyć ten planowany wzrost. Ale Veritas nie ma jeszcze systemu WMS.
Do tej pory musieliśmy pracować z systemem ERP z niewielkim wsparciem w obszarze zarządzania magazynem. Nie mieliśmy wsparcia w zakresie planowania i zarządzania pracą w centrum dystrybucyjnym. W małym, łatwym do kontroli magazynie z częstym kontaktem wzrokowym między pracownikami nie stanowiło to wielkiego problemu. Obecnie działalność rozrosła się tak gwałtownie, że takie działanie nie zdaje egzaminu, a profesjonalny system WMS jest niezbędny,” zauważa Sann Koninckx, dyrektor łańcucha dostaw w Veritas.
Wysoce konfigurowalny

Wcześniej firma Veritas zarządzała swoja logistyką poprzez system ERP, który oferował bardzo ograniczone wsparcie w zakresie zarządzania magazynem. Tylko kompletacja mogła być zarządzana poprzez skanowanie kodów kreskowych. W przypadku wszystkich innych procesów, takich jak dostawy towarów, uzupełnianie i konsolidacja zamówień, firma Veritas była zależna od papieru i pióra; co oznacza, że ogrom czasu pochłaniały zwykłe zadania administracyjne.
Ponadto byliśmy w stanie tylko częściowo zdefiniować szczegóły procesu w systemie ERP, w wyniku czego niezbędne były różnego rodzaju obejścia w Excelu,” dodaje Koninckx.
picture of Veritas warehouse

Podczas poszukiwań nowego system WMS, firma Veritas zdecydowała się na dostawcę, który doskonale pasował do jej organizacji w zakresie kultury i wielkości. Wizyty referencyjne ostatecznie wpłynęły na decyzję firmy, aby wybrać system Astro WMS.
System ten jest najlepiej dopasowany do naszej działalności, jest najbardziej konfigurowalny i najbardziej przyjazny użytkownikowi - mówi Koninckx.
Systemy kompletacji put- i pick-to-light

Veritas rozróżnia w swoim centrum dystrybucyjnym dwa rodzaje przepływów: push- i pull-. Przepływ typu push odnosi się do zmiennej części zakresu, którego 70% przychodzących towarów dystrybuowane jest bezpośrednio do sklepów przy pomocy systemu put-to-light. Pozostałe 30% zostaje przeniesione na stok do późniejszej dostawy do sklepów.

Przepływ pull obejmuje artykuły, które tworzą stały zakres, dla których Veritas wykorzystuje strefowy system kompletacji. W każdej strefie zamówienia są zbierane poprzez wózki do kompletacji typu pick-to-light, które przewożą cztery żółto-zielone pojemniki dla czterech różnych zamówień. Kiedy pracownik kompletujący skanuje lokalizację swoim skanerem zainstalowanym na palcu, system pick-to-light wózka wskazuje na wyświetlaczu, ile artykułów i do jakiego pojemnika powinno być włożonych. Kiedy zamówienie jest gotowe, pracownik odkłada pojemniki na przenośnik, który transportuje je do strefy konsolidacji.

Zarówno system put-to-light, jak i strefowy system kompletacji z wózkami pick-to-light dostarczone zostały przez firmę Inther i są zintegrowane z systemem Astro WMS. WMS łączy, na przykład, zamówienia w partie do strefowego systemu kompletacji na podstawie ustalonego planu obiegu przed wprowadzeniem ich do magazynowego systemu sterowania Inther. Koninkx:
Z jednego w pełni załadowanego samochodu możemy zaopatrzyć średnio dziesięć sklepów. Kompletując dziesięć zamówień jednocześnie, pojemniki przybywają do strefy konsolidacyjnej mniej więcej w tym samym czasie. To zwiększa efektywność procesu konsolidacji.” picture of Veritas warehouseCrossdocking
Proces konsolidacji również zarządzany jest przez system Astro WMS. Operatorzy zdejmują pojemniki z przenośnika, umieszczają je na jednej lub kilku paletach przeznaczonych dla danego sklepu i potwierdzają poprzez skanowanie kodów kreskowych. Artykuły będące w magazynie, jak również te dostarczane przez dostawców, przeładowywane są poprzez crossdocking. Artykuły te wraz z innymi, które nie mieszczą się w zielonych pojemnikach, np. dekoracje na okienne wystawy, zbierane są dla każdego sklepu w „przegródkach”.
Towary, które wysyłane są poprzez crossdocking, otrzymujemy posortowane wg dostawcy. Obecnie proces jest bardziej wydajny poprzez obsługę tego przepływu bez udziału Astro WMS, ale oczywiście zastanawiamy się, w jaki sposób można te systemy zintegrować - mówi Koninckx.
Obsługa zamówień internetowych to zupełnie inna historia i jest całkowicie kontrolowana przez system Astro WMS. Każdego ranka system sumuje wszystkie zamówienia internetowe i kompletuje po całkowitej liczbie zamówionych artykułów z zapasu magazynowego. Artykuły te są dystrybuowane przez regały półkowe w rogu antresoli, po czym odbywa się rzeczywista kompletacja. Na koniec Veritas używa skanerów kodów kreskowych i wózków do kompletacji zamówień umożliwiających operatorom kompletację do 12 zamówień jednocześnie.

Pomiar wydajności picture of Veritas warehouseFirma Veritas jest bardzo zadowolona z Astro WMS, szczególnie z raportów, które są automatycznie generowane dla działań w Tisselt. „Raporty te dają wgląd w postęp prac w poszczególnych działach. Jeśli to konieczne, możemy ponownie przenieść pracowników z jednego obszaru do drugiego, a tym samym poprawić zarządzanie codziennymi operacjami ", mówi Koninckx, który wyznaczył sobie za cel uzyskanie 15-procentowego wzrostu wydajności bez zwiększania liczby pracowników."
Ten wzrost wydajności ma zostać osiągnięty na podstawie naszych poprawionych procesów kompletacji zamówień. Ponieważ wszystkie inne działania są również zarządzane za pomocą skanowania kodów kreskowych, poziom błędu jest także zredukowany. Kolejną zaletą jest to, że dzięki Astro WMS firma Veritas ma dostęp do znacznie większej ilości danych procesowych. „Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko zidentyfikować problemy w działaniach, ale również zmierzyć indywidualną wydajność pracowników. Z systemem Astro WMS widzimy, że wydajność jednej osoby może się znacznie różnić od innej i teraz jesteśmy w stanie odpowiednio reagować.
Źródło: Consafe Logistics

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top