W 2019 roku Grupa Żywiec, jeden z największych i jedyny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie producent piwa w Polsce, poszerzyła swoje portfolio o browary Namysłów oraz Braniewo. W ramach wdrożenia, przeprowadzonego przez Gavdi, polegającego na standaryzacji wewnętrznych procesów, pracownicy browaru w Namysłowie po przejściu do Grupy Żywiec oraz pracownicy browaru w Braniewie w ramach nowej spółki, dołączyli do elektronicznego systemu zarządzania kadrami i płacami Grupy Żywiec, który oparty jest na rozwiązaniu SAP HCM i autorskich produktach Gavdi.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Celem projektu było ustandaryzowanie procesów wewnątrz browarów należących do Grupy Żywiec. Wcześniej browary opierały się na niezależnych od siebie systemach kadrowo-płacowych. Obecnie wszystkie browary pracują już na jednym systemie SAP HCM, który umożliwia scentralizowane zarządzanie kadrami i płacami, a także spójne raportowanie. W browarach Namysłów i Braniewo zaimplementowano także autorski produkt Gavdi PPK – tzn. prekonfigurowane, kompleksowe rozwiązanie do obsługi procesów PPK, kompatybilne z funkcjonalnościami opracowanymi i wspieranymi przez SAP Polska.

Z Grupą Żywiec pracujemy od 2013 roku i wspólnie zrealizowaliśmy już wiele różnorodnych projektów. To wdrożenie miało na celu wprowadzenie ujednoliconej obsługi procesów administracji kadrami, zarządzania czasem pracy i rozliczania listy płac w nowych jednostkach. Uruchomiona została również samoobsługa pracownicza i menadżerska, która umożliwia między innymi łatwe zgłaszanie i akceptowanie wniosków urlopowych. Nowe usprawnienia objęły ponad 350 osób – mówi Marcin Bogacki, kierownik projektu z ramienia Gavdi.


W ostatnim czasie zakończono prace nad uruchomieniem pełnego rozliczania czasu pracy dla wszystkich pracowników wraz z samoobsługą pracowniczą m.in. w zakresie podróży służbowych, wniosków pracowniczych czy planowania harmonogramów pracy. Wdrożenie nowych funkcjonalności po raz pierwszy odbyło się całkowicie zdalnie, a od 1 czerwca br. osoby pracujące w browarach Namysłów oraz Braniewo mogą je samodzielnie obsługiwać.

Nowoczesne rozwiązanie znacznie usprawni codzienną pracę działu HR obu browarów, automatyzując dużą część zadań wykonywanych do tej pory manualnie. Narzędzie ułatwia wiele działań pracownikom i kadrze menadżerskiej – usprawnia planowanie harmonogramów pracy, daje pracownikom i menadżerom samodzielny dostęp do wybranych danych, a także do elektronicznych pasków płacowych.

Standaryzacja procesów i wdrożenie innowacyjnego systemu we wszystkich spółkach należących do Grupy Żywiec znacznie zwiększa efektywność czynności kadrowo-płacowych wykonywanych przez nasze działy HR. Zautomatyzowanie dużej części działań i wprowadzenie samoobsługi pracowniczej zdecydowanie podniosły komfort i wydajność pracy naszych pracowników w browarach Namysłów i Braniewo. Cieszymy się, że wdrożenie systemów zajęło tak niewiele czasu – prace rozpoczęto w czerwcu 2019 roku, podczas gdy pierwsze rozliczenie i wypłata wynagrodzeń nastąpiła już w październiku. Dodatkowe funkcjonalności systemów zostały udostępnione naszym pracownikom od 1 czerwca br., a ich wdrożenie w całości przebiegało zdalnie, co było nie lada wyzwaniem – mówi Marcin Piątkowski, kierownik wdrożenia projektu z ramienia Grupy Żywiec.


Źródło: Gavdi Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top