Dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób Pracownicze Plany Kapitałowe zaczęły obowiązywać z początkiem lipca. Pozostałe firmy, zależnie od wielkości będą wprowadzać PPK w przyszłym roku. Pracownik może dobrowolnie gromadzić oszczędności w ramach III filaru. Osoby zatrudnione, w przedziale 18-55 lat będą przypisane automatycznie, ale rezygnację mogą złożyć w każdej chwili. Środki będą gromadzone ze składek pracodawcy i pracownika, przy niewielkim wkładzie z budżetu państwa na indywidualnym koncie osoby zatrudnionej.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
PPK – czy dotyczy także mnie?

System oszczędzania PPK, jest dobrowolnym rozwiązaniem dla wszystkich od 18. do 55. roku życia. Zapisanie do programu oszczędzania z III filaru następuje automatycznie, więc aby z niego zrezygnować należy wypełnić odpowiedni formularz i przedłożyć pracodawcy. Ze zgromadzonych oszczędności można skorzystać po 60. roku życia, niezależnie od aktywności zawodowej. Tutaj wyznacznikiem jest jedynie wiek. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe będą wnoszone przez wszystkie podmioty zainteresowane: pracownika, pracodawcę i jednorocznie skarb państwa. Odpowiednie instytucje finansowe będą zobligowane zarządzać systemem oszczędności i to właśnie do tych jednostek pracodawca będzie dokonywał wpłat na indywidualne konta. Są to nowe wyzwania, które stoją przed pracodawcą, administracją i działami HR. Jest to dobry moment na wybór rozwiązania, które tę pracę zautomatyzuje. Wielkość wpłat nie jest ujednolicona, co przedstawia poniższa grafika.

PPK suncode

Skorzystanie ze środków PPK

Jak wspomniano powyżej po 60. roku życia pracownik będzie mógł skorzystać ze zgromadzonych oszczędności, jednak nie jest to wypłata jednorazowa. Aby uniknąć podatku od zysków kapitałowych osoba zainteresowana może wypłacić 25% środków, natomiast pozostała część będzie wypłacana w transzach przez 10 kolejnych lat. Jeśli podejmie decyzję o wypłacie całej kwoty zostanie naliczony podatek. Ustawa przewiduje rezygnację w trakcie trwania PPK w określonych sytuacjach:

  • poważnie zachoruje pracownik lub jego małżonek/nka lub dziecko (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu),
  • potrzebuje środków na wkład własny w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania (tylko przed 45. rokiem życia; do 100 % środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).
Jeśli zainteresowany będzie chciał wypłacić oszczędności wcześniej, nie będąc w określonej powyżej sytuacji zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych, wypłata pomniejszona będzie o 30% od wpłat pracodawcy oraz bez środków wpłacanych przez budżet państwa.

Kiedy zacznie obowiązywać PPK?

Od lipca 2019 roku pierwsze w kolejności były przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 osób. W zależności od wielkości zatrudnienia w firmie, PPK będą obowiązywać następująco:
  • 1 stycznie 2020 – firmy powyżej 50. zatrudnionych;
  • 1 lipca 2020 – firmy powyżej 20. zatrudnionych;
  • 1 stycznie 2021 – firmy poniżej 20. zatrudnionych.
Firmy zaczynają poszukiwać rozwiązań, które usprawnią pracę przy Pracowniczych Planach Kapitałowych. Suncode dostarcza narzędzia do archiwizacji i obiegu dokumentów związanych również z obsługą PPK.

PPK w Plus Workflow

Przez wprowadzone zarządzenie o gromadzeniu środków w ramach III filaru, Suncode wychodzi naprzeciw potrzebom Klientów. Opracowaliśmy usprawnienie ułatwiające zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w firmach. Rozwiązanie obsługuje dystrybucję i archiwizację dokumentów związanych z PPK wewnątrz organizacji. System integruje się z modułami HR-owymi oraz systemami ERP, z których są generowane dokumenty, które w dalszej kolejności muszą zostać przekazane do odpowiednich osób. Z systemu Plus Workflow jest możliwa dystrybucja wygenerowanych materiałów drogą mailową. Następnie są one weryfikowane i potwierdzane przez pracownika. Ewentualną ścieżkę rezygnacji użytkownika z PPK również odzwierciedlamy w systemie. Dodatkowa usługa zautomatyzuje pracę nad PPK i zdigitalizuje wymianę informacji. Dla firm zatrudniających ponad 250 osób, będzie to znaczne ułatwienie. Kolejne przedsiębiorstwa powinny już podejmować decyzje odnośnie sposobu zarządzania III filarem w swojej spółce. Zapraszamy do kontaktu i rozmowy o Workflow.

Źródło: Suncode

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top