bpscSektor spożywczy oczekuje od systemów ERP przede wszystkim zaspokojenia potrzeb w zakresie rozliczania i optymalizacji produkcji, a także wspomagania HACCP wraz ze sztandarową funkcją tracebility. Rynek konsumenta wymusza na tej branży silną dynamikę zmian wewnętrznych w obrębie produkcji. Doskonałym przykładem firmy aktywnie reagującej na oczekiwania rynku jest OSM w Piątnicy.

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Działająca od 1965 roku OSM w Piątnicy należy do grona najważniejszych i najnowocześniejszych mleczarni zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy swą działalność prowadzi od 1965 roku. Jest jedną z najważniejszych i zarazem najnowocześniejszych mleczarni nie tylko w kraju, ale i na świecie. Wraz z rozwojem rynku mleczarskiego w zakładzie przeprowadzono szereg modernizacji. Hale produkcyjne wyposażono w najnowocześniejsze linie technologiczne mające sprostać ogromnemu popytowi na świeże produkty nabiałowe. Gwarantują one także powtarzalność produkcji przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnych walorów smakowych wyrobów. Piątnica swoją pozycję osiągnęła dzięki dbałości o najwyższą jakość produktów, ich innowacyjność oraz spełnianie oczekiwań szerokiej grupy konsumentów. Mleczarnia, jako jedna z pierwszych w kraju wdrożyła w 2003r. system ochrony środowiska naturalnego w oparciu o normę ISO 14001, będący częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Firma była także jedną z niewielu w kraju, które spełniały wymogi Unii Europejskiej jeszcze przed akcesją. W roku 2009 zakład w Piątnicy, po raz kolejny jako jedna z pierwszych w kraju OSM-ów, uzyskała certyfikat International Food Standard jako potwierdzenie spełniania najwyższych międzynarodowych standardów dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności.

OSM w Piątnicy nieustannie inwestuje, nie tylko w unikalne rozwiązania technologiczne, ale i softwarowe. Zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji, czego przykładem jest to, iż jako jedna z pierwszych spółdzielni mleczarskich wdrożyła system ERP do zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane rozwiązanie – system Impuls EVO – wykorzystywane jest już w ponad 400 firmach produkcyjnych w całej Polsce.

Wiemy, po co nam ERP - precyzyjnie postawione cele

Wdrożenie systemu Impuls EVO w Piątnicy jest jednym z najbardziej kompleksowych wdrożeń rozwiązań ERP w branży spożywczej. Objęło ono swym zakresem większość dostępnych funkcjonalności systemu i usprawniło procesy biznesowe firmy we wszystkich obszarach: finansów i księgowości, kadr i płac, dystrybucji, zaopatrzenia, gospodarki magazynowej, zarządzania relacjami z klientem - CRM, produkcji, magazynu wysokiego składowania, EDI, B2B, odzieży roboczej, Systemu Wagowego, Business Intelligence.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy postawił przed BPSC szczegółowe cele: pełne odtworzenie ścieżki produktu, optymalizację procesów biznesowych, wyłączenie papierowego obiegu dokumentów, rozliczenie produkcji, ułatwienie wykonywania wszelkich analiz, kontroling spływu należności klientów. Jednym z najistotniejszych celów wdrożenia było polepszenie dostępu do wiedzy o poziomie rentowności poszczególnych kategorii wyrobów. Odpowiednio zaprojektowany system finansowo-księgowy, a w szczególności rozdzielniki kosztowe powinny wyliczać poszczególne kwoty. Pełna automatyzacja procesu określania ich poziomu została osiągnięta po zamknięciu wdrożenia funkcjonalności zarządzania produkcją. Obecnie dane wskaźnikowe zastąpiły informacje przekazywane bezpośrednio z systemu ERP.

W produkcji spożywczej trudno przecenić wagę rozwiązań, które pozwalają śledzić ścieżkę wyrobu, a więc posiadać możliwości elektronicznego wglądu w historię wybranej partii towaru. Dzięki dobremu systemowi ERP znika konieczność każdorazowego ręcznego sprawdzania ścieżki konkretnych wyrobów - zyskujemy dostęp do wiedzy, w jaki sposób ścieżka ta została zrealizowana. W przypadku produkcji nabiału reżim higieniczny obejmuje nie tylko same produkty, ale również opakowania. Ich stan monitorowany jest zarówno na początku, jak i na końcu procesu technologicznego.

Od zlecenia do wysyłki

Po wdrożeniu systemu ERP w Piątnicy nastąpiła automatyzacja procesu przyjmowania zamówień poprzez wykorzystanie Elektronicznej Wymiany Danych (EDI) oraz platformy internetowej B2B. Przyjęte zamówienie klienta jest podstawą do przygotowania wysyłki. Odpowiednie ustawienie parametrów w systemie sprawia, że zamówienie klienta podlega automatycznemu trasowaniu. Następnie trasy są obsługiwane przez logistyka (poszczególne dostawy mogą być mieszane między sobą w zależności od stopnia zapełnienia auta, a wyniki tych operacji można zobaczyć na e-mapie np.: w celu optymalizacji kosztów transportu). Na podstawie przygotowanych tras tworzone są konkretne dyspozycje załadunkowe i powstaje specyfikacja zlecenia MWS stanowiącego podstawę przygotowania na terminalu radiowym konkretnej wysyłki. Po skończonej kompletacji z wykorzystaniem systemu kodów kreskowych następuje generacja dokumentów magazynowych i faktur z dokładnym odzwierciedleniem ilości i numerów partii wydanych dla poszczególnych klientów. Dodatkową korzyścią jest pełna kontrola terminów płatności odbiorców oraz poziomu limitów kredytowych i logistycznych. W momencie ich przekroczenia tylko uprawnione osoby mają możliwość zatwierdzenia zamówień. Również przedstawiciele handlowi pracujący w różnych regionach kraju uzyskali dostęp do danych sprzedażowych swoich klientów. Pełen obieg dokumentów jest rejestrowany. Faktury trafiają do klientów w wersji elektronicznej.

System ERP zarządza produkcją

Nad poprawnym procesem wytworzenia produktu sprawuje kontrolę System Wagowy, będący częścią systemu ERP Impuls. Zadaniem modułu jest kontrola ilościowa i jakościowa produkcji pod względem zgodności z recepturami oraz weryfikacja ankiet HACCP i ISO. Dzięki wykorzystaniu modułu planowania można skuteczniej zarządzać zapasami wyrobów gotowych oraz zapotrzebowaniem na surowiec i dodatki do produkcji. Plan zostaje automatycznie rozpisany na konkretne zadania dla poszczególnych pracowników, którzy potwierdzają ich realizację on-line na terminalach dotykowych i wagowych. Takie rozwiązanie umożliwia dokładne odwzorowanie ścieżki produktu także w oparciu o technologię kodów kreskowych oraz zapewnia kontrolę rozliczenia produkcji pod względem ilościowym i wartościowym.

Jego Wysokość Magazyn

Oprogramowanie dedykowane magazynowi wysokiego składowania, działające z wykorzystaniem kodów kreskowych, zostało specjalnie dostosowane do specyfiki działalności OSM w Piątnicy. Składają się na nią takie elementy jak: duża rotacja wyrobów gotowych (czas składowania towaru pomiędzy opuszczeniem linii produkcyjnej a załadunkiem nie przekracza 48 godzin), krótkie terminy przydatności oraz duża częstotliwość składania zamówień przez klientów. Indywidualne ustalenia z klientami przewidują na ile dni przed upływem terminu przydatności produkt musi być dostarczony. System Impuls kontroluje ten okres w trakcie kompletowania wysyłki, co pozwala zminimalizować ryzyko zwrotów. Wszystkie te wymagania sprawiły, że funkcjonalność Magazynu Wysokiego Składowania została rozszerzona i dostosowana do potrzeb OSM w Piątnicy.

W wyniku tego zaimplementowano złożone algorytmy, opracowane wspólnie przez ekspertów OSM w Piątnicy oraz BPSC, które umożliwiają zwiększenie wydajności oraz efektywną kontrolę procesu kompletacji wysyłek. Funkcjonalność aplikacji w zakresie obsługi procesu wydawania wyrobów gotowych jest na tyle rozbudowana, że system ERP kontroluje nawet wysokość składowanych palet. Zamówienia na poszczególne produkty są często składane w ilościach, które nie odpowiadają pełnej palecie (bądź jej wielokrotności). System kompletuje zamówienia tak, aby zmaksymalizować stopień realizacji zamówienia, a jednocześnie zminimalizować liczbę jednostek transportowych, łącząc te części pozycji zamówienia, które nie stanowią pełnych palet.

Pod kontrolą rozwiązania są więc wszystkie szczegóły związane z zarządzaniem paletami: od zapełnienia ich na odpowiednią wysokość po właściwy załadunek w samochodzie. Wydawanie przesyłek dla zaplanowanej trasy odbywa się w taki sposób, by załadunek kolejnych palet odbywał się odwrotnie do kolejności dostarczania ich w ramach trasy. Eliminuje to konieczność poszukiwania kolejnych zamówień w trakcie rozładunku u klienta.

Znaczącą innowacją wykorzystania przestrzeni magazynu w OSM w Piątnicy jest również organizacja tzw. regałów przepływowych. To swego rodzaju tunele, w których umieszczane są kolejne palety. Ponieważ dostęp do palet znajdujących się głęboko jest utrudniony, system Impuls dba o to, aby palety przeznaczone do transportu w pierwszej kolejności nie były blokowane przez pozostałe. Dostęp do regału możliwy jest z dwóch stron a zastosowany algorytm może dopilnować, aby przepływ palet odbywał się w oczekiwanej kolejności. Rozkład palet na poszczególnych regałach widoczny jest nawet z poziomu stanów magazynowych. Wprowadzone rozwiązanie w oparciu o kody kreskowe umożliwiło pełne śledzenie ścieżki wyrobu i bieżącą kontrolę stanów magazynowych z dokładnością do pojedynczej palety, co między innymi pozwoliło uzyskać certyfikat International Food Standard.

CRM i cenniki

W systemie Impuls kontrolowane są wszystkie ceny i rabaty. Możliwa jest różnorodna konfiguracja cen i upustów. Dane do cenników przenoszone są bezpośrednio z kontraktów marketingowych umieszczonych w systemie CRM. Także tutaj znajduje się kompletna baza wiedzy o klientach wliczając w to planowanie wizyt. Parametryzacja cenników umożliwia współpracę z sieciami handlowymi. W systemie ERP odzwierciedlone są wszystkie specyficzne warunki tej współpracy.
 
Źródło: www.bpsc.com.pl   

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top