loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

sykomSpomasz Zamość to przedsiębiorstwo o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego. W ofercie firmy znajduje się szeroki wachlarz pomp spożywczych, łańcuchów transportowych i napędowych, a także przenośniki i zbiorniki znajdujące swoje zastosowanie w przedsiębiorstwach z branży mleczarskiej, mięsnej, przetwórstwa owocowo-warzywnego, browarniczej, itp. Wysoka jakość wykonania produktów oraz szybka realizacja zamówień to główne priorytety przedsiębiorstwa. Ciągły rozwój firmy, zwiększanie zatrudnienia i wprowadzanie nowych technologii sprawiło, że zarząd spółki podjął decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Wdrożenie systemu ERP SyKOF objęło większość działów firmy i wszystkie kluczowe procesy biznesowe.


 REKLAMA 
 snt ile kosztuje wdrozenie erp 
 
Zarządzanie produkcją

Jednym z najważniejszych wyzwań, jakim sprostać musiał system ERP SyKOF było odwzorowanie i wspomaganie procesu obsługi, realizacji i rozliczania zamówień od klientów. Specyfika produkcji prowadzonej przez Spomasz Zamość sprawia, że duża część wykonywanych zamówień jest prototypowa i niepowtarzalna, lecz istnieją także potrzeby wykonywania serii powtarzalnych podzespołów używanych później do montażu finalnego wyrobu. System ERP SyKOF dzięki elastycznym mechanizmom tworzenia technologii i zleceń produkcyjnych umożliwia obsługę również takiej kombinacji produkcji seryjnej i jednostkowej. Wdrożenie systemu okazało się jednocześnie doskonałą okazją do optymalizacji stosowanych procedur i oznaczeń. Spójna baza indeksów magazynowych i łatwy dostęp do poprzednio realizowanych kontraktów pozwoliły na usprawnienie etapu sporządzania wycen i ofert. Dodatkowo moduł Obieg Dokumentów pozwala pracownikom Spomasz Zamość na tworzenie własnych ścieżek przepływu informacji, co pozwala znacząco przyspieszyć pracę i wyeliminować w dużym stopniu zbędną papierową dokumentację.

Usprawnienia w kadrach

System ERP SyKOF został także wdrożony w dziale kadrowo-płacowym. Nowoczesne oprogramowanie zastąpiło dotychczas stosowane arkusze kalkulacyjne, pozwalając na znaczące przyspieszenie procesu naliczania wynagrodzeń. Dużym ułatwieniem dla pracowników działu kadrowego jest pełna zgodność systemu z obowiązującymi przepisami prawa pracy – bez wsparcia systemu konieczne było żmudne sprawdzanie poprawności obliczeń dokonanych przez formuły arkusza kalkulacyjnego, co mogło być potencjalnym źródłem błędów. Zastosowanie systemu ERP SyKOF usprawniło i zautomatyzowało także przygotowanie dokumentów do ZUS (raporty rozliczeniowe i zgłoszeniowe) oraz deklaracji podatkowych PIT, które do tej pory były przygotowywane ręcznie.

Dzięki zastosowaniu tego samego zintegrowanego oprogramowania w dziale kadrowym i produkcyjnym usprawnione zostało rozliczanie produkcji i naliczanie dodatków wynikających z pracy w szkodliwych warunkach. Zastosowanie systemu rejestracji wejścia/wyjścia pracowników (czytniki kart magnetycznych) pozwoliło zaś na dokładną kontrolę bieżącego stanu załogi w każdej chwili.

Analizy i raporty

Ze względu na rodzaj i wartość kontraktów realizowanych przez Spomasz Zamość bardzo ważną kwestią jest precyzyjne rozliczanie kosztów poniesionych podczas produkcji poszczególnych wyrobów i zleceń. Wbudowane w system ERP SyKOF rozbudowane wielowymiarowe analizy pozwalają na uzyskanie wszystkich potrzebnych informacji, a za pomocą automatycznych scenariuszy rozliczeń system wspomaga dokładne rozbicie poniesionych kosztów na odpowiednie konta księgowe. Wszechstronne zestawienia i raporty są także wykorzystywane przez pracowników Spomasz Zamość przy analizowaniu rozrachunków, kontroli rentowności zleceń, planowaniu przelewów, itp. Dużym ułatwieniem okazała się także możliwość bieżącego łatwego dostępu zarządu i kadry kierowniczej do analiz m.in. rozrachunków – odciążyło to dział księgowy, który do tej pory był odpowiedzialny za ich przygotowywanie.

Automatyzacja procesów księgowych

Możliwość sporządzania potrzebnych analiz i raportów w dowolnym układzie to tylko jedna z korzyści, jakie przyniosło wdrożenie oprogramowania ERP SyKOF w dziale finansowo-księgowym. Wykorzystanie systemu pozwoliło także m.in. na zautomatyzowanie takich zadań, jak wyliczanie produkcji w toku, rozliczanie kosztów na poszczególne zlecenia, czy wycena zapasów magazynowych według partii materiałów i rzeczywistych cen zakupu. Dotychczas, ze względu na brak odpowiednich narzędzi, powyższe czynności musiały być wykonywane ręcznie, co wymagało dużych nakładów pracy. Podobnie sytuacja wyglądała w kwestii sporządzania sprawozdań finansowych (zarówno dla instytucji zewnętrznych, jak i na własne potrzeby) – dzięki zastosowaniu definiowalnych szablonów sprawozdań i deklaracji w systemie ERP SyKOF nie tylko udało się znacząco skrócić czas potrzebny na ich przygotowanie, lecz także wyeliminowano możliwość pomyłek. Innym z obszarów, które zostały w dużym stopniu usprawnione, są rozliczenia w walutach obcych. System ERP SyKOF zapewnia pełną obsługę wielowalutowości, włącznie z rozliczaniem różnic kursowych i wyceną walut obcych na rachunkach bankowych.

Źródło: www.sykom.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top