mis logoSimple CP to pierwsza całkowicie polska marka odzieży ekskluzywnej dla kobiet. Firma powstała w 1993 r. i od tego czasu bardzo mocno się rozwija. Wszystkie produkty są wytwarzane w całości w Polsce z najlepszych materiałów co wpływa na wysoką jakość wykonania i dobrą renomę marki na rynku. Salony Simple można spotkać już nie tylko w Polsce ale także w Niemczech czy na Litwie.
 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
W związku ze swoim dynamicznym wzrostem firma od lat poszukuje rozwiązań ułatwiających pracę i rozwój firmy. Zarządzanie kolekcją, jej dystrybucją oraz sprzedażą z dużym udziałem kanału e-commers wymaga zastosowania dobrze dopasowanych narzędzi i systemów.

Przy wzroście liczby salonów coraz istotniejsze staje się ich odpowiednie zatowarowanie. Ręczne dysponowanie towarów dla dużej grupy sklepów staje się bardzo czasochłonne natomiast dostarczanie towarów równomiernie do każdego salonu było bardzo mało efektywne. Dodatkowo brak narzędzi wspomagających powyższe procesy generował coraz większą liczbę błędów i pomyłek w zatowarowaniu oraz znacznie wydłużał czas oraz zwiększał koszty procesów logistycznych co w dalszej perspektywie szczególnie w kontekście zamówień klientowskich przekładało się na gorszą jakość obsługi klientów, a więc powodowało realne straty finansowe i wizerunkowe firmy.

W odpowiedzi na powyższe problemy firm SAI – producent oprogramowania MiS ERP zaprojektowała, dostarczyła i wdrożyła moduł automatycznego replanishmentu towarów w sieci Simple CP. Początkowo przeprowadzona została wnikliwa analiza problemów i potrzeb klienta. Następnie SAI przedstawiła klientowi kilka propozycji rozwiązań, które zostały głęboko omówione i skonsultowane z Simple CP. Po uwzględnieniu uwag docelowych użytkowników moduł został wykonany i zaimplementowany do środowiska testowego, w którym wykonane próby i symulacje potwierdziły zakładaną funkcjonalność systemu. Po ostatecznej akceptacji system został wdrożony do systemu MiS ERP zarządzającego cyklem życia produktu, logistyką, dystrybucją i sprzedażą w sieci salonów Simple CP.

Zaprojektowane oprogramowanie składa się z dwóch podstawowych modułów. Pierwszy odpowiedzialny jest za automatyczne rozlokowanie nowego asortymentu wewnątrz sieci wg zestawu reguł i parametrów, które można wcześniej definiować. Drugi moduł odpowiedzialny jest za przesuwanie asortymentów wewnątrz sieci wg autorskiego algorytmu analizowania historii sprzedaży i na tej podstawie klasyfikacji wyprzedawalności danego produktu w konkretnym salonie. Dodatkowo moduły generujące schematy alokacji towarów w pierwszej kolejności planują dostawy na potrzeby zamówień klientowskich co pozwoliło wyeliminować wiele błędów oraz znacznie przyśpieszyć czas dostaw zamówionego towaru do salonu. Wdrożone oprogramowanie uwzględnia stany minimalne i maksymalne w salonach oraz umożliwia automatyczne zdejmowania ostatnich szt. danego asortymentu z salonu. Generacja przesunięć jest możliwa wewnątrz całej sieci jak również na określonej grupie salonów i może uwzględniać cały asortyment lub wybrane kolekcje. Operator modułu może symulować rozkłady wysyłek i przesunięć wg różnego rodzaju parametrów a następnie wybrać określony wariant oraz wprowadzić swoje korekty czy poprawki. Po ostatecznej akceptacji replanishmentu system automatycznie generuje dyspozycje wydań towarów do odpowiednich magazynów. Aby ograniczyć koszty transportu wszystkie przesunięcia są optymalizowane w oparciu o minimalne i maksymalne ilości towarów w paczkach oraz takie dobranie magazynów wysyłek i pobrań aby liczba przesyłek była najmniejsza.

Dzięki wdrożeniu modułów firma Simple CP nie tylko poprawiła wydajność pracy, czas i koszty procesów logistycznych ale także zwiększyła sprzedaż. Dzięki przesunięciom towarów wewnątrz sieci w pierwszym miesiącu po rozlokowaniu towarów ich wyprzedawalność wzrasta nawet o 30 pkt. procentowych. Dzięki otwartości firmy Simple CP na nowoczesne rozwiązania oraz indywidualnemu podejściu firmy SAI do rozwiązywania różnorodnych zagadnień projekt zakończył się dużym powodzeniem.

Źródło: www.sai.com.pl
 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top