Gwałtowny rozwój infrastruktury informatycznej związany z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi wdrażania nowych usług oraz zwiększania wydajności, stworzył potrzebę implementacji nowego, kompleksowego systemu bezpieczeństwa w Kopalni Soli „Wieliczka”. W ramach przetargu publicznego wyłoniono ofertę Fortinet jako tą, która najlepiej sprosta temu wyzwaniu.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej na ziemiach polskich, rocznie odwiedzany przez ponad milion turystów z całego świata. To także zabytek klasy światowej, wpisany jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Oprócz udostępniania kopalni do zwiedzania, przedsiębiorstwo prowadzi też hotel, uzdrowisko oraz usługi związane z organizacją imprez. W każdym z tych obszarów występują różne wymagania sieciowe.

Od nowego systemu oczekiwano zatem – oprócz podwyższonej wydajności – dużej elastyczności zarządzania pakietami sieciowymi i politykami bezpieczeństwa – w tym politykami dostępu. Istotna była również możliwość zintegrowanego zarządzania infrastrukturą Wi-Fi.

Zastosowane rozwiązania
 
Do podstawowych zadań czyli: zapewnienia bezpiecznego dostępu do Internetu, ochrony poczty elektronicznej, zabezpieczenia systemów wspomagających zarządzanie biznesem oraz ewidencji turystów zainstalowano zapewniające odpowiednią wydajność urządzenia klasy NGFW z rodziny FortiGate wraz z rozwiązaniem do prowadzenia dokładnej analizy zdarzeń.

Cała sieć bezprzewodowa w obiektach należących do kopalni działa w oparciu o punkty dostępowe FortiAP. Obejmuje ona zarówno strefy dostępu dla kilkuset pracowników, jak i strefy otwarte dla odwiedzających, których jest średnio 6500 każdego dnia.

W celu wprowadzenia odpowiedniej polityki dostępu wdrożono także system weryfikacji użytkowników oparty o tokeny sprzętowe Fortinet.

Wszystkie te rozwiązania są ze sobą ściśle zintegrowane w ramach architektury Fortinet Security Fabric, dzięki możliwości specjalnej konfiguracji bazowych urządzeń NGFW.

Rezultaty

Kompleksowe wykorzystanie rozwiązań Fortinet, dających możliwość ścisłej integracji i łatwej rozbudowy systemu, pozwoliło Kopalni Soli „Wieliczka” na oszczędność znaczących kosztów w procesie dotychczasowego wdrożenia, jak i w perspektywie przyszłego rozwoju.

Z integracją wiąże się również scentralizowane i ułatwione zarządzanie siecią, co jest szczególnie istotne w tak wielofunkcyjnej infrastrukturze, jaka działa w „Wieliczce”. System zarządzania daje np. możliwości szybkiego włączania i wyłączania części lub całości sieci bezprzewodowej.

Zarządzający siecią w kopalni „Wieliczka” uzyskali szerokie możliwości sprawowania kontroli dostępu – w tym dostępu uzyskiwanego zdalnie. Dzięki zaawansowanym funkcjom analizy, uzyskano również zdolność do identyfikowania bardzo zróżnicowanego ruchu, pochodzącego od urządzeń należących do licznych gości z całego świata.

Solidna baza systemu umożliwia planowanie dalszego rozwoju sieci i kontynuowanie zwiększania wydajności infrastruktury.
Rozwiązania Fortinet okazały się skrojone pod nasze zróżnicowane i kompleksowe potrzeby. Jednak ponieważ te potrzeby ulegają częstym i nieoczekiwanym zmianom, bardzo istotna była dla nas kwestia elastyczności. Decydując się na oparcie systemu bezpieczeństwa o rozwiązania Fortinet, osiągnęliśmy dużą wartość dodaną w postaci oszczędności środków i czasu w perspektywie rozwoju infrastruktury – mówi Grzegorz Kawaler, kierownik działu informatyki, Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.
Źródło: Fortinet

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top