Wdrożenie Korporacyjnej Hurtowni Danych objęło integrację danych z ok. 10 systemów. Obecnie to największa hurtownia danych w Europie. Wykonawcą projektu był SID. W lipcu 2019 r. zakończono trzyletni kontrakt.

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Projekt objął implementację i konfigurację pełnego ekosystemu IT, który w czasie rzeczywistym łączy dane reprezentujące różne systemy. Zastosowany szereg rozwiązań zapewnia zoptymalizowaną, efektywną komunikację, która jednocześnie jest mniej kosztowna.

Projekt w PKP Cargo, największego w Polsce i drugiego w Unii Europejskiej operatora kolejowych przewozów towarowych objął m.in.:
  • zbudowanie pełnej infrastruktury, w tym m.in. serwerów aplikacyjnych,
  • migrację istniejącego contentu BW do najnowszej wersji SAP BW 7.5 on HANA,
  • eksploatację zasobów spółki w celu kompletnego obrazu analitycznego, a w konsekwencji – wspierania Zarządu w podjęciu decyzji bazujących na właściwych, pełnych danych,
  • finanse spółki: integrację danych finansowych z SAP FI do innych systemów,
  • handel: połączenie systemu sprzedażowego z danymi finansowymi,
  • kontroling: agregacja danych ze wszystkich faz w celu obliczenia rentowności Spółki oraz analiz wykorzystywanych w sprawozdawczości finansowej,
  • HR w kontekście analityki i raportowania,
  • utrzymanie taboru kolejowego z uwzględnieniem analizy przeglądów serwisowych, obecnego stanu wagonów, etc. Powyższą możliwość uzyskano dzięki integracji danych między SAP a danymi z innych systemów PKP Cargo.
SID, zdecydował się na realizację projektu jako kolejny dostawca. Jednym z głównych wyzwań była płynna integracja SAP z innymi systemami. W tym celu zastosowano szereg autorskich, często pionierskich metod. W efekcie, w teorii niekompatybilne bazy zostały połączone w zupełnie nowatorki sposób. W najbardziej wytężonym etapie prac, po stronie wykonawcy było zaangażowanych ponad dwudziestu konsultantów oraz ekspertów Business Intelligence.

Technologia, mimo zaawansowania, również ma swoje ograniczenia. Zrealizowanie tak szerokiego zakresu prac było możliwe m.in. dzięki zastosowaniu przez zespół Business Intelligence, własnych rozwiązań wzbogaconych nietypowymi połączeniami międzysystemowymi. W konsekwencji, połączenie wiedzy z biznesową odwagą, zyskało nowy wymiar sukcesu.” – twierdzi Radosław Frańczak, Prezes Zarządu SID.


W efekcie, otwarto wiele nowych możliwości, w tym uzyskano raport w czasie rzeczywistym, dostępne niezależnie od lokalizacji. Przykładowo, połączenie danych takich jak temperatura przy gruncie, średnie spalanie wybranego składu znajdującego się na wskazanej trasie etc. umożliwia przeprowadzenie pogłębionej analizy finansowej. Co więcej, w przypadku raportu przebiegu wagonów, przeliczenie obejmujące wszystkie zasoby trwa zaledwie kilka sekund. Do tej pory było to bardzo utrudnione ze wzgl. na czas oraz wolumen danych.

Ponadto, zbudowano w SAP BW autorską aplikację do zarządzania modelem uprawnień. Było to konieczne ze wzgl. na strukturę i złożoność operacyjną, co skutkowało brakiem możliwości wykorzystania standardowych uprawnień.

Źródło: www.sidgroup.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top