loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
18 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 46 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Z zestawienia przygotowanego przez The World Economic Forum Future of Jobs wynika, że analitycy danych oraz data scientists zajmują miejsca w czołówce najbardziej pożądanych specjalistów na rynku pracy. Trend ten bezpośrednio powiązany jest z potencjałem zawartym w dostępnych danych, których ilość, według przewidywań IDC wzrośnie ponad czterokrotnie na przestrzeni następnych pięciu lat.

 REKLAMA 
 snt ile kosztuje wdrozenie erp 
Organizacje na całym świecie zdają się coraz bardziej dostrzegać fakt, że analiza i odpowiednia wizualizacja dostępnych danych są kluczowe w precyzyjnym sterowaniu przyszłością firmy. Dostrzegają również, że wykorzystanie potencjału danych to jeden z istotnych elementów budowy odpowiednio dopasowanej strategii rozwoju firmy. Z ostatniego badania przeprowadzonego przez PwC przy współpracy z Business-Higher Education Forum (BHEF) wynika, że 59% pracodawców postrzega umiejętności związane z analityką danych jako kluczowe na szczeblach kierowniczych w obszarze finansów i księgowości, a 51% uważa, iż są one niezbędne przy opracowywaniu planów sprzedażowych i marketingowych.

Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe wymaga od firm szybkiej i bezbłędnej reakcji na okoliczności. Podejmowanie decyzji w oparciu o kompleksową analizę danych jest dzisiaj koniecznością. Beverly Wright, Georgia Tech Executive Professor of Analytics dostrzega dwa najważniejsze trendy w rozwoju analityki.

Wewnętrzna transformacja

Firmy otwarcie formułują potrzebę wprowadzenia zmian w swojej kulturze organizacyjnej. Dostrzegają potencjał jaki niesie ze sobą wykorzystanie danych w podejmowaniu trafniejszych decyzji strategicznych oraz taktycznych.

Zarządzający firmami są świadomi, że bez transformacji wewnętrznych procesów oraz zmiany sposobu podejmowania decyzji ich organizacje nie będą w stanie odpowiednio szybko się rozwijać” - wskazuje Wright. „To stwarza ogromne możliwości do wdrożenia rozwiązań do kompleksowej analizy i wizualizacji danych” – dodaje.


Odpowiednie wykorzystanie narzędzi i potencjału kadry

Organizacje dążą do stanu, w którym analityka i wizualizacja danych to nie tylko domena wybranych specjalistów, ale również szeroko wykorzystywane narzędzie w rękach wszystkich pracowników.

Ten trend może wydawać się nieco niepokojący doświadczonym analitykom. Jednak rosnąca potrzeba wykorzystania analiz w codziennych zadaniach wymaga od pracodawców elastyczności, a od pracowników zaangażowania w rozwój analitycznych umiejętności i naukę nowych narzędzi” - zauważa Wright.


Dynamiczny rozwój oraz szersze możliwości nowoczesnych narzędzi do analityki danych pozwalają organizacjom czerpać korzyści z nowych źródeł.

Firmy, których pracownicy korzystają z analityki danych do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych i wykorzystują w pełni jej wachlarz możliwości, są lepiej przygotowane na wyzwania przyszłości – stwierdza Beverly Wright.


Trendy te wymuszają na nowoczesnych rozwiązaniach analitycznych równowagę pomiędzy zaawansowanymi możliwościami a prostotą obsługi.
Platformy analityczne nie są już wykorzystywane jedynie przez hermetyczne grono specjalistów, których pracą, a zarazem największą pasją jest analiza wykresów - zauważa Marge Breya, CMO w MicroStrategy.


Na stan, w którym firmy będą mogły w pełni wykorzystywać możliwości jakie dają im nowoczesne narzędzia do analizy i wizualizacji danych musi składać się zatem kilka czynników. Łatwość obsługi oraz intuicyjny dostęp do kluczowych funkcji to jednak najważniejsze z nich. Analityka danych wciąż rozwija się i ewoluuje, a zadaniem zarządzających jest odpowiednie przygotowanie kadry na zmieniające się środowisko pracy.

Źródło: MicroStrategy

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top