Z zestawienia przygotowanego przez The World Economic Forum Future of Jobs wynika, że analitycy danych oraz data scientists zajmują miejsca w czołówce najbardziej pożądanych specjalistów na rynku pracy. Trend ten bezpośrednio powiązany jest z potencjałem zawartym w dostępnych danych, których ilość, według przewidywań IDC wzrośnie ponad czterokrotnie na przestrzeni następnych pięciu lat.

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
Organizacje na całym świecie zdają się coraz bardziej dostrzegać fakt, że analiza i odpowiednia wizualizacja dostępnych danych są kluczowe w precyzyjnym sterowaniu przyszłością firmy. Dostrzegają również, że wykorzystanie potencjału danych to jeden z istotnych elementów budowy odpowiednio dopasowanej strategii rozwoju firmy. Z ostatniego badania przeprowadzonego przez PwC przy współpracy z Business-Higher Education Forum (BHEF) wynika, że 59% pracodawców postrzega umiejętności związane z analityką danych jako kluczowe na szczeblach kierowniczych w obszarze finansów i księgowości, a 51% uważa, iż są one niezbędne przy opracowywaniu planów sprzedażowych i marketingowych.

Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe wymaga od firm szybkiej i bezbłędnej reakcji na okoliczności. Podejmowanie decyzji w oparciu o kompleksową analizę danych jest dzisiaj koniecznością. Beverly Wright, Georgia Tech Executive Professor of Analytics dostrzega dwa najważniejsze trendy w rozwoju analityki.

Wewnętrzna transformacja

Firmy otwarcie formułują potrzebę wprowadzenia zmian w swojej kulturze organizacyjnej. Dostrzegają potencjał jaki niesie ze sobą wykorzystanie danych w podejmowaniu trafniejszych decyzji strategicznych oraz taktycznych.

Zarządzający firmami są świadomi, że bez transformacji wewnętrznych procesów oraz zmiany sposobu podejmowania decyzji ich organizacje nie będą w stanie odpowiednio szybko się rozwijać” - wskazuje Wright. „To stwarza ogromne możliwości do wdrożenia rozwiązań do kompleksowej analizy i wizualizacji danych” – dodaje.


Odpowiednie wykorzystanie narzędzi i potencjału kadry

Organizacje dążą do stanu, w którym analityka i wizualizacja danych to nie tylko domena wybranych specjalistów, ale również szeroko wykorzystywane narzędzie w rękach wszystkich pracowników.

Ten trend może wydawać się nieco niepokojący doświadczonym analitykom. Jednak rosnąca potrzeba wykorzystania analiz w codziennych zadaniach wymaga od pracodawców elastyczności, a od pracowników zaangażowania w rozwój analitycznych umiejętności i naukę nowych narzędzi” - zauważa Wright.


Dynamiczny rozwój oraz szersze możliwości nowoczesnych narzędzi do analityki danych pozwalają organizacjom czerpać korzyści z nowych źródeł.

Firmy, których pracownicy korzystają z analityki danych do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych i wykorzystują w pełni jej wachlarz możliwości, są lepiej przygotowane na wyzwania przyszłości – stwierdza Beverly Wright.


Trendy te wymuszają na nowoczesnych rozwiązaniach analitycznych równowagę pomiędzy zaawansowanymi możliwościami a prostotą obsługi.
Platformy analityczne nie są już wykorzystywane jedynie przez hermetyczne grono specjalistów, których pracą, a zarazem największą pasją jest analiza wykresów - zauważa Marge Breya, CMO w MicroStrategy.


Na stan, w którym firmy będą mogły w pełni wykorzystywać możliwości jakie dają im nowoczesne narzędzia do analizy i wizualizacji danych musi składać się zatem kilka czynników. Łatwość obsługi oraz intuicyjny dostęp do kluczowych funkcji to jednak najważniejsze z nich. Analityka danych wciąż rozwija się i ewoluuje, a zadaniem zarządzających jest odpowiednie przygotowanie kadry na zmieniające się środowisko pracy.

Źródło: MicroStrategy

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top