loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
18 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 46 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

rekord logo 2018 120Analiza Big Data wciąż nabiera znaczenia we współczesnym biznesie. Jej zastosowanie w różnych sektorach gospodarki, w tym także w przemyśle, staje się coraz bardziej cenione ze względu na jej szerokie możliwości i pozytywny wpływ na osiągane zyski. Warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.
 REKLAMA 
 SNT 
 
Co to jest Big Data?

Big Data powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie na technologię, przechowującą ogromną ilość danych oraz zapewniającą efektywny i bezpieczny dostęp do nich.

Definiowana jest jako duże, zmienne i różnorodne zbiory danych, które są trudne do przetwarzania i analizy, ale przynoszą wiele korzyści, gdyż prowadzą do zdobycia nowych informacji. Wraz z rozwojem Internetu, szybkość i możliwości przetwarzania danych ukazały nowe oblicze. Narzędzie to zostało przedstawione w raporcie, opracowanym przez META Group.

Big Data zostało w nim opisane za pomocą modelu 4V, który oznacza:
  • dużą ilość danych (ang. volume),
  • zmienność danych (ang. velocity),
  • różnorodność danych (ang. variety),
  • ocenę (weryfikację) posiadanych danych (ang. value).
Model ukazał się również w wersji polskiej 4W, co oznacza:
  • wykorzystanie – wykorzystanie w pierwszej kolejności wewnętrznych (własnych) zasobów danych,
  • wnioskowanie – umiejętne stosowanie technik analitycznych, 
  • wzbogacanie – uzupełnianie własnych danych o informacje z rynku, wykorzystanie słowników i baz referencyjnych,
  • weryfikacja – konieczność weryfikacji hipotez i wniosków
Zastosowanie Big Data

Big Data wykorzystuje się w wielu dziedzinach życia. Z jego zastosowaniem można spotkać się zarówno w firmach informatycznych, jak również w bankach, ośrodkach zdrowia, instytucjach publicznych, szkołach i na uczelniach. Taka wszechobecność pokazuje, że rozwiązania te budzą zainteresowanie nie tylko ze strony analityków.

Znaczenie Big Data wzrasta także w przemyśle. Ciągły postęp techniczny powoduje, że ilość gromadzonych w procesie produkcyjnym wciąż wzrasta. Wzrost technologiczny licznych systemów i urządzeń wygenerował potrzebę zastosowania narzędzia, które będzie w stanie gromadzić i rozprzestrzeniać ogromne ilości danych z różnorodnych sprzętów, tak aby móc nimi zarządzać w krótkim czasie. Tradycyjne rozwiązania stają się być zbyt dużym wyzwaniem przy tak złożonych zbiorach danych.

Korzyści

Narzędzia analizy są w stanie optymalizować procesy produkcyjne i technologiczne w zakładach, co z kolei pozwala na podniesienie jakości wytwarzanego produktu czy usługi. Możliwe staje się również modelowanie procesów i zjawisk fizyko-chemicznych w zastosowaniach technicznych i produkcyjnych, bądź technologicznych oraz badanie przyczyn usterek linii technologicznych. Co więcej, rozwiązanie Big Data może pomóc w badaniu natężenia ruchu drogowego i pieszego oraz analizie zużycia surowców w firmach energetycznych, gazownictwie czy ciepłowniach.

Dzięki zastosowaniu tego narzędzia, firmy są w stanie wyodrębniać i poddać analizie najważniejsze dla siebie informacje związane chociażby z prognozą sprzedaży, cen i przyszłych trendów. Takie dane mogą mieć istotny wpływ na zbudowanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

Warto wspomnieć, że Big Data może mieć korzystny wpływ zarówno na przedsiębiorstwa, które go stosują, jak i na konsumenta. W biznesie firma na podstawie zgromadzonych informacji o klientach może dostosować swoją ofertę w taki sposób, aby przyczynić się do zadowolenia klienta i spełnienia jego potrzeb, a tym samym zachęcenia do skorzystania z usługi.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach technologia stale nabiera tempa i aby za nią nadążyć potrzebne są specjalne narzędzia, które pozwalają na gromadzenie oraz analizę niezliczonej ilości danych.

Korporacje na co dzień mają styczność z ogromną ilością informacji, znacząco wpływającymi na podejmowane w firmie decyzje. Dzięki narzędziom, jakie oferuje Big Data, możliwe jest gromadzenie istotnych danych i wykorzystanie zawartych w nich informacji do optymalizacji procesów biznesowych mających wpływ na efektywne zarządzanie firmą.

Już na ten moment rozwiązanie Big Data wykorzystuje wiele znaczących przedsiębiorstw w każdym sektorze rynku, a ich liczba wciąż rośnie. Ciągły postęp technologiczny, potrzeba wybicia się na rynku biznesowym i rosnąca grupa klientów tylko wspierają rozprzestrzenianie się analizy Big Data we współczesnym biznesie.

Autor: Anna Gumula, Rekord SI
Źródło: www.rekord.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top