Każda aplikacja stanowi potencjalną lukę w zabezpieczeniach środowiska organizacji. Wprowadzenie usprawnień w zakresie firmowego cyberbezpieczeństwa pomoże zapewnić zgodność w wymogami prawnymi oraz skrócić czas wprowadzania produktów na rynek. Wraz z pojawianiem się nowych zagrożeń i wyzwań dla zespołów SecOps i NetOps, istotne jest wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią bezpieczne i stabilne działanie aplikacji w dowolnym środowisku chmurowym oraz swobodne przemieszczanie programów między chmurami.
REKLAMA:
parnerzy raport erp 2018
 
 
Według badań F5 Labs, 53 procent przypadków naruszenia danych dotyczy aplikacji, a problem ten nasila się wraz z coraz szerszym zastosowaniem rozwiązań chmurowych. Szybkość, elastyczność, bezpieczeństwo i stabilność każdej aplikacji są konieczne, aby stojące za nimi organizacje mogły osiągnąć i utrzymać przewagę konkurencyjną.

Elastyczność i kontrola

Rozwiązanie F5 BIG-IP Cloud Edition eliminuje istniejące bariery dla wprowadzania zabezpieczeń na poziomie poszczególnych aplikacji. Jest to również bezpośrednia odpowiedź na potrzeby klientów – zgodnie z ostatnim badaniem F5 Networks, 61 procent ankietowanych specjalistów od sieci uznało, że deweloperzy powinni mieć większe możliwości samodzielnej obsługi programów.

Dzięki BIG-IP Cloud Edition, specjaliści od bezpieczeństwa mogą tworzyć ramy zabezpieczeń dla każdej aplikacji, podczas gdy eksperci od sieci mogą wprowadzać struktury i samoobsługowe katalogi, zapewniając zaawansowane dostarczanie aplikacji „w modelu usługi”.

Skalowalne usługi dla poszczególnych aplikacji są bardziej efektywne i lepiej odpowiadają na złożone wymogi rynkowe. BIG-IP Cloud Edition pomaga zespołom SecOps i NetOps uprościć pracę deweloperów za pomocą szablonów, a także wdrożyć zasady dotyczące bezpieczeństwa i sieci nie wpływając na regulacje i procesy w innej domenie. Użytkownik rozwiązania może zdecydować, które usługi udostępnić zespołom odpowiedzialnym za poszczególne aplikacje i jaki poziom kontroli im przyznać.

Indywidualne wsparcie na żądanie dla każdej aplikacji

Wyposażone w funkcje analityczne, BIG-IP Cloud Edition jest potężnym narzędziem do walki z atakami na poziomie aplikacji. Jedną z jego kluczowych funkcji jest umożliwienie szablonom zabezpieczeń automatycznej konfiguracji instancji BIG-IP za pomocą zaawansowanej zapory aplikacji sieciowych. Zapora ta chroni aplikacje przed szerokim zakresem zagrożeń, w tym atakami DDoS w warstwie 7 i złośliwymi botami. Kiedy pojawiają się nowe ataki, zasady bezpieczeństwa są aktualizowane, aby ochronić każdą aplikację.

Funkcja automatycznego skalowania BIG-IP Cloud Edition zapewnia aktualizację zasad i oprogramowania do najnowszej wersji dla każdego wdrożenia. Nowy ruch automatycznie przepływa do nowych instancji wdrożeń BIG-IP, natomiast starsze instancje kontynuują przetwarzanie istniejącego ruchu.

Swoboda na wyciągnięcie ręki

Konieczność swobodnego przenoszenia aplikacji między chmurami publicznymi i prywatnymi, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności ich działania, ma zasadnicze znaczenie na dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się rynku. BIG-IP Cloud Edition usprawnia współpracę między właścicielami aplikacji a zespołami ds. bezpieczeństwa oraz specjalistami od sieci. Rozszerza korzyści płynące z solidnych usług zabezpieczeń, wydajności i dostępności na wszystkie aplikacje. Wprowadzenie odpowiedniego rozwiązania wielochmurowego zapewniającego bezpieczeństwo poszczególnych aplikacji powinno być uwzględnione w strategii firm, które chcą skutecznie konkurować na rynku.

Autor: Ireneusz Wiśniewski, Dyrektor Zarządzający w F5 Networks

PODOBNE


loading...
MAGAZYNIT.PL
KRAJ
ERP
BUSINESS INTELLIGENCE

MAGAZYNIT.PL to serwis prezentujący najnowsze wydarzenia z rynku systemów  ERP i MRP, CRM, Business Intelligence, wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi oraz rozwiązań mobilnych (platformy iOS i Android) mających na celu usprawnienie procesu zarządzania. Przedstawiamy najnowsze artykuły, studia przypadków oraz materiały video.