96% firm obawia się o bezpieczeństwo chmury
Według przygotowanego na zlecenie firmy Fortinet raportu 2024 Cloud Security 78 proc. firm pracuje w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych. Choć korzystanie z tych rozwiązań ma wiele zalet, takich jak zwiększona elastyczność i skalowalność, należy pamiętać także o powiązanych z nimi wyzwaniach. Zespoły ds. bezpieczeństwa mają trudności w zarządzaniu ochroną środowisk chmurowych ze względu na kompleksowość tego zadania. To istotny problem, ponieważ wdrażanie rozwiązań chmurowych zwiększa powierzchnię możliwego cyberataku.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Raport Fortinet 2024 Cloud Security bazuje na kompleksowym badaniu przeprowadzonym wśród 927 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa z całego świata. Zaprezentowano w nim aktualne trendy związane z bezpieczeństwem środowisk chmurowych, a także wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami w tym zakresie oraz wynikające z nich strategie.

Firmy preferują środowiska hybrydowe i wielochmurowe

Większość badanych przedsiębiorstw (78 proc.) preferuje hybrydowe i wielochmurowe środowiska. 43 proc. ankietowanych firm korzysta z hybrydy chmury oraz lokalnego centrum danych, podczas gdy 35 proc. posiada strategię wielochmurową. Liczby te ukazują niewielki wzrost popularności obu rozwiązań w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat, gdy 39 proc. przedsiębiorstw korzystało z chmury hybrydowej, a 33 proc. ze środowisk wielochmurowych.

Chmura nie jest już postrzegana jako innowacja. Firmy są dobrze zaznajomione z korzyściami wynikającymi z jej implementacji i chętnie z nich korzystają w ramach prowadzonych projektów IT.

Firmy zdają sobie sprawę nie tylko z zalet, ale i z zobowiązań wynikających z użytkowania środowisk chmurowych. Obejmujące je strategie muszą bowiem uwzględniać kwestie bezpieczeństwa, których istotność zwiększyła się wraz z pojawieniem się nowych cyberzagrożeń bazujących na sztucznej inteligencji. Konieczne stało się więc wdrażanie ulepszonych środków ochrony – podkreśla Jolanta Malak, dyrektor Fortinet w Polsce.


Umiarkowane lub silne obawy dotyczące bezpieczeństwa w chmurze zgłasza aż 96 proc. firm, co jednoznacznie wskazuje, że cyberbezpieczeństwo stało się ich priorytetem. Ponadto, 61 proc. respondentów przewiduje, że ich budżet na ochronę środowisk chmurowych wzrośnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Przedsiębiorstwa planują zwiększyć wydatki na bezpieczeństwo środowisk chmurowych średnio o 37 proc. Decyzja ta wynika z chęci ochrony wrażliwych danych oraz konieczności dostosowania się do przepisów w obecnym krajobrazie biznesowym.

Wyzwania techniczne i niewystarczające zasoby

Chmura stała się nieodłącznym elementem funkcjonowania wielu firm, jednak wdrażanie spójnych zabezpieczeń w bazujących na niej środowiskach wciąż stanowi trudność. Największe obawy firm w tym kontekście budzą kwestie bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami (59 proc.), które znacznie spowalniają proces wdrażania strategii wielochmurowych. Przeszkodą są również wyzwania techniczne (52 proc.), braki w kadrach oraz niewystarczające środki finansowe (49 proc.).

Osiągnięcie pełnej widoczności zagrożeń przy równoczesnej dbałości o zachowanie zgodności z przepisami może być trudne. Sytuacji tej nie pomaga coraz częściej obserwowany w branży cyberbezpieczeństwa problem luki kompetencyjnej. Brak specjalistów w dziedzinie ochrony zasobów chmurowych nie ucieka uwadze firm. 93 proc. respondentów stwierdziło, że odczuwa z tego powodu umiarkowany lub znaczny niepokój.

Uproszczenie i automatyzacja dzięki platformowemu podejściu

Ponieważ hybrydowe i wielochmurowe środowiska charakteryzują się dużą złożonością, ich zabezpieczanie jest trudne. Zdecydowana większość przedsiębiorstw (95 proc.) uważa, że ujednolicona platforma ochronna z centralnym panelem zarządzania pomogłaby chronić dane w sposób spójny i kompleksowy.

Zespoły ds. bezpieczeństwa, które korzystają z jednej zintegrowanej platformy ochronnej nie muszą zmagać się z problemem złożoności zarządzania bezpieczeństwem w chmurze. Czerpią za to korzyści z rozszerzonej możliwości integracji rozwiązań ochronnych oraz automatyzacji. Platformy tego typu gwarantują lepszą widoczność zagrożeń, a także wspomagają spójne egzekwowanie reguł bezpieczeństwa. Wszystkie ze wspomnianych funkcji mają z kolei wpływ na złagodzenie odczuwalnych przez firmy skutków luki kompetencyjnej.

Źródło: Fortinet

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top