Cyberbezpieczeństwo, wykrywanie oszustw i zarządzanie roszczeniami przyspieszają przejście firm z branży finansowej do chmury
Najnowszy raport przygotowany przez Snowflake, firmę oferującą Chmurą Danych, ukazuje, że największe światowe firmy finansowe coraz częściej wybierają rozwiązania chmurowe w celu wzmocnienia cyberbezpieczeństwa (50,5%), wykrywania oszustw (38,6%) i zarządzania roszczeniami (33,8%). Niedawne głośne cyberataki i przestępstwa finansowe, w połączeniu ze zwiększoną aktywnością mediów i kontrolą regulacyjną, skłoniły zespoły technologiczne do dokonania niezbędnych inwestycji w chmurę, aby lepiej chronić dane i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zarządzania.
 

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Badanie pokazuje, jak ważne dla organizacji finansowych jest zwalczanie zagrożeń i łagodzenie rosnącej przestępczości finansowej wraz z postępującą cyfryzacją systemów bankowych i płatniczych. Dedykowane inwestycje w zaawansowaną analitykę danych w chmurze doprowadzą do wzrostu innowacyjnych rozwiązań, które umożliwią wykrywanie oszustw i anomalii w czasie rzeczywistym, poprawią doświadczenia klientów i skrócą czas reakcji na działania doświadczonych przestępców, którzy mają wiedzę na temat procesów bankowych i luk w zabezpieczeniach.

Docelowo organizacje dążą do osiągnięcia lepszych efektów w zakresie obsługi klienta i wyników komercyjnych przy jednoczesnym szybkim wprowadzaniu produktów na rynek, a wszystko to przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i zarządzania danymi – mówi Rinesh Patel, Global Head of Financial Services, Snowflake. – Ponieważ zapotrzebowanie na dane jest wyższe niż kiedykolwiek wcześniej, rośnie koszt alternatywny dla firm, które pozostają przy starszych technologiach. Organizacje będą musiały wykorzystać wartość technologii chmurowej, aby stawić czoła rosnącej przestępczości finansowej, poprawić skłonność do wglądu w dane i wspierać zróżnicowane pod względem danych potrzeby klientów. Niezależnie od tego, czy chodzi o specjalistów, którzy chcą analizować więcej danych w celu testowania strategii, banki dążące do stworzenia nowego pakietu zrównoważonych rozwiązań finansowych, czy też ubezpieczycieli, którzy chcą dokładniej kalkulować ryzyko – wszyscy oni muszą zadbać o to, aby ich przestrzenie robocze w chmurze cechowały się elastycznością, skalowalnością i wydajnością, aby zapewnić lepsze wyniki biznesowe.


W badaniu Snowflake's Financial Services Cloud Pulse przepytano 311 globalnych liderów C-Suite i kierowników wyższego szczebla ds. technologii z największych firm finansowych obejmujących sektory: bankowy, zarządzania aktywami oraz ubezpieczeń o ich kompetencje w zakresie wykorzystywania danych w chmurze. Przeanalizowano wiele aspektów – od wyzwań branżowych i złożoności decyzji, po strategię przedsiębiorstwa i wpływ na biznes. Podczas gdy prawie połowa respondentów (48,7%) uważa, że zrealizuje swoją przyszłą strategię dotyczącą chmury danych w ciągu dwóch do pięciu lat, wiele firm z sektora finansowego już teraz wdraża te rozwiązania lub planuje to zrobić w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a to wskazuje na pilną potrzebę podejmowania działań w tym zakresie.

37% firm finansowych decyduje się na przyjęcie strategii wielochmurowej zamiast chmury hybrydowej (34%), pojedynczej (14%) lub prywatnej (14%). Ich decyzja opiera się na trzech kluczowych korzyściach: dostępie do najlepszych indywidualnych dostawców rozwiązań (67%), elastyczności w negocjowaniu kosztów (44%) oraz dostępie do modułowej elastyczności (36%) w zakresie możliwości platformy danych. Wielochmurowość jest postrzegana jako część szerszego dążenia do zwiększenia niezawodności infrastruktury, efektywności kosztowej, interoperacyjności i zapewnienia zgodności z przepisami.

Dodatkowe wnioski z raportu:
  • Wiele firm finansowych wdraża nowoczesne platformy danych w chmurze, aby korzystać z rozszerzonych możliwości nauki o danych (34%). Celem tych organizacji jest osiąganie lepszych wyników w zakresie danych oraz automatyzacja i budowanie przewagi konkurencyjnej. Działanie to wspiera dążenie firm do rozwijania oferowanych produktów, usług i aplikacji.
  • Możliwość udostępniania danych lub współpracy z użytkownikami (34%) oraz korzystania z rynków danych w chmurze (12%) zostały wymienione jako korzyści związane z korzystaniem ze środowiska chmury, co zapewnia użytkownikom dostęp do danych gotowych do zapytań. Użytkownicy mogą uzupełniać dane wewnętrzne o dane zewnętrzne, aby wzbogacić analizę danych i zapewnić szeroki wgląd w określone zagadnienie.
  • Organizacje poświęcają do 40% czasu na samo zarządzanie danymi. To sprawia, że wiele firm finansowych poświęca więcej czasu na zarządzanie danymi w chmurze niż na innowacje biznesowe i podejmowanie decyzji.
  • Gdy większość organizacji (66,9%) twierdzi, że ich zespoły technologiczne są przede wszystkim odpowiedzialne za inwestycje w chmurę, badanie wskazuje, że coraz większy wpływ na proces decyzyjny mają inne podmioty, w tym te z obszaru biznesu (15,4%) i scentralizowanego biura danych (16,1%).

Źródło: Snowflake

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top