Baramundi software AG opublikowała nową wersję baramundi Management Suite. Kompleksowy system do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi (Unified Endpoint Management – UEM) po raz kolejny został wzbogacony o liczne usprawnienia. Jednym z nich jest możliwość centralnego zarządzania programem antywirusowym Microsoft Defender. Inne ulepszenia obejmują nowe profile do stopniowego wdrażania aktualizacji Microsoft, prezentację danych historycznych w Argus Cocpit, mobilną wersję baramundi Management Center i wiele innych. Podobnie jak w poprzednich latach, najnowsza wersja systemu - 2021 R1 - została stworzona w oparciu o opinie klientów i społeczności baramundi.


 REKLAMA 
 PRZENIEŚ ERP DO CHMURY 
 

Zarządzanie programem antywirusowym Microsoft Defender

Najnowsza wersja systemu baramundi Management Suite 2021 R1 umożliwia centralne zarządzanie bezpłatnym rozwiązaniem antywirusowym zintegrowanym z systemem Windows - Microsoft Defender. Dzięki temu, administratorzy IT mogą w łatwy sposób monitorować, czy program działa, a jego podstawowe komponenty prawidłowo wykonują swoje zadania. Wszelkie zagrożenia, które mogą się pojawić, są rejestrowane i raportowane centralnie. Co więcej, administratorzy mogą automatycznie uruchamiać aktualizacje definicji wirusów, inicjować szybkie lub pełne skanowanie, a w wyjątkowych przypadkach nawet uruchamiać skanowanie offline w trybie Windows PE. Wszystkie te funkcje dostępne są w ramach modułu Defense Control.

Profile dla Microsoft Update Management

Każdego miesiąca administratorzy IT podczas instalowania aktualizacji zmagają się z wyzwaniem szybkiego załatania luk w zabezpieczeniach, nie zakłócając przy tym pracy użytkowników stacji końcowych. Najlepszą praktyką okazało się rozłożenie w czasie całego procesu. Nowa wersja baramundi Management Suite wprowadza odpowiednie profile umożliwiające dokładną kontrolę przebiegu aktualizacji. Administratorzy mogą dowolnie definiować czas instalacji aktualizacji na poszczególnych urządzeniach końcowych lub całkowicie wykluczyć pewne jej etapy. Dzięki temu, możliwe staje się odroczenie aktualizacji o maksymalnie 30 dni lub całkowite wykluczenie aktualizacji sterowników.

Indywidualne wartości progowe i dane historyczne w baramundi Argus Cockpit

Argus Cocpit pozwala administratorom IT monitorować stan systemu informatycznego niezależnie od czasu i lokalizacji. W najnowszej wersji bMS możliwe jest definiowanie indywidualnych wartości progowych, po przekroczeniu których administratorzy informowani są o zaistnieniu potrzeby podjęcia działań. Ponadto, Argus Trends może być wykorzystywany nie tylko do monitorowania bieżącego stanu, ale również do wizualizacji zdarzeń z przeszłości z dłuższych okresów czasu. Ułatwia to śledzenie problemów systemowych i tworzenie raportów bezpieczeństwa. bCenter - Centrum zarządzania baramundi w Twojej kieszeni

Opracowane od podstaw centrum zarządzania baramundi jest teraz dostępne w wersji mobilnej. Za pomocą bCenter administratorzy mogą zlecać aktualizację z poziomu smartfona i tabletu lub sprawdzać status swoich punktów końcowych - bez konieczności posiadania komputera z systemem Windows z zainstalowanym baramundi Management Center. Aplikacja dostępna jest bezpłatnie dla systemów Apple iOS i Google Android w odpowiednich sklepach.

Innowacje w zarządzaniu licencjami, mapą sieci i inne

System baramundi Management Suite 2021 został wzbogacony również o liczne innowacje z zakresu bezpieczeństwa. Moduł baramundi License Management oferuje nowy sposób zarządzania licencjami, udoskonalone warianty wyświetlania różnych praw użytkowników oraz elastyczne przypisywanie licencji do urządzeń. Za pomocą systemu bMS można też automatycznie rejestrować urządzenia macOS za pomocą Apple Automated Device Enrollment (dawniej Device Enrollment Program / DEP), a także w wygodny sposób konfigurować konta administracyjne. Ponadto uaktualniono mapę sieci baramundi w celu zapewnienia bardziej wydajnej konfiguracji.

Źródło: baramundi software

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top