Sukces każdego przedsiębiorstwa to splot wielu, często bardzo złożonych czynników i okoliczności. Kluczowymi elementami o nim decydujących, oprócz jakości wyprodukowanego produktu, lub realizowanej usługi, są procesy operacyjne, które z jednej strony mogą stać się „wąskim gardłem”, a z drugiej znaczącą przewagą konkurencyjną.

Od wielu lat obsługą takich procesów jak np. zarządzanie firmą, logistyka i magazynowanie, zajmują się zaawansowane rozwiązania IT. Kwestią pozostaje odpowiednie dobranie narzędzi, tak aby były one w pełni optymalne i przynosiły przedsiębiorstwu jak największe korzyści.

System ERP – podstawa zarządzania przedsiębiorstwem

Podstawowym narzędziem odpowiedzialnym m.in. za zarządzanie przedsiębiorstwem, planowaniem wykorzystania zasobów czy gromadzeniem danych, jest system IT klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Systemy te są rozwiązaniami modułowymi, co oznacza, że składają się z niezależnych, ale ściśle ze sobą współpracujących aplikacji.

Spośród wielu z nich najpopularniejsze to planowanie produkcji, zaopatrzenie, sprzedaż, finanse i księgowość, a nawet zarządzanie zasobami ludzkimi i wiele innych. Największą wartością systemów ERP jest scalenie i kontrola nad wszystkimi wyżej wymienionymi procesami w przedsiębiorstwie, co pozwala zoptymalizować pracę w wielu obszarach funkcjonowania spółki. *

Gdy procesy są zbyt skomplikowane...

Często wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe lub usługowe modułem systemu ERP jest także magazynowanie i logistyka. Sprawna obsługa tych procesów jest kluczowa dla firmy, ponieważ wpływają one nie tylko na relacje z kontrahentami, podwykonawcami, ale także, co najważniejsze, na klienta końcowego. Szybkość, sprawność i bezbłędność procesów logistycznych powinny być zatem priorytetem.

Do pewnego momentu rozwoju firmy moduły ERP obsługujące logistykę będą się sprawdzały, natomiast po przekroczeniu pewnej bariery złożoności i ilości procesów, przestaną wystarczać. Wówczas należy rozważyć zaimplementowanie osobnego systemu – rozwiązania klasy WMS (Warehouse Management System). WMS nie należy traktować jako substytut systemu ERP, ponieważ ich zadania są inne.

WMS jest wyspecjalizowanym narzędziem usprawniającym przede wszystkim całość procesów jakie zachodzą w magazynie. Mają one kluczowe znaczenie przede wszystkim dla centrów dystrybucyjnych, obsługujących codziennie dużą liczbę przesyłek pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. Niezwykle ważne, żeby WMS był odpowiednio zintegrowany z systemem zarządzającym ERP, dla którego stanowi technologię wspierającą. Pomiędzy tymi systemami powinna funkcjonować sprawna wymiana danych, oparta na ujednoliconych standardach przekazywania informacji.

Opanować magazyn

Głównym zadaniem WMS-a jest monitorowanie i zarządzanie każdym procesem magazynowym od momentu otrzymania zamówienia z systemu nadrzędnego firmy, poprzez jego uwolnienie do realizacji, kompletację i załadunek. Ponadto, niezwykle istotne jest wsparcie takich czynności jak śledzenie partii, zapewnienie ciągłości dostaw na linię produkcyjną, crossdocking, konfekcjonowanie, przetwarzanie zwrotów oraz inwentaryzacja. Dla operatorów logistycznych istotne jest również efektywne zarządzanie usługami dodatkowymi, takimi jak tworzenie zestawów, oznakowań klienckich czy też rozliczanie usług składowania towaru klientów.

Co więcej, WMS usprawnia także zaawansowane mechanizmy kompletacji. Przejrzystość prowadzonych działań oraz stały dostęp do statusu zleceń i panelu administracyjnego ukazującego dokładny czas zakończenia załadunku, zapewniają pełną kontrolę nad magazynem oraz planowanie operacji w oparciu o rzetelne i bieżące informacje. W wyniku funkcjonowania WMS-a następuje zmniejszenie ilości ludzkich błędów i zwiększenie wydajności procesów magazynowych poprzez wykorzystanie technologii radiowej. Należy pamiętać o tym, że systemy ERP zazwyczaj nie wspierają możliwości wykorzystania np. terminali przenośnych i wówczas wymagane jest oprogramowanie zewnętrzne.

WMS przyjmując towar do magazynu wykorzystuje zaawansowane algorytmy optymalizujące miejsce, czas i sposób odkładania towaru na lokalizacje, o czym nie ma mowy w przypadku ERP. Procesy logistyczne są realizowane poprzez tworzenie kolejek zadań zawierających różne poprzeplatane między sobą czynności, minimalizując puste przebiegi wózków widłowych. Systemy ERP natomiast nie działają na kolejkach zadań, a jedynie na dokumentach, co nie przyczynia się do bezpośredniego zwiększania efektywności pracy.

Dla dużych przedsiębiorstw logistycznych istotną rolę może stanowić także możliwość planowania wysyłek z magazynu w taki sposób, aby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów, a także skrócić czas magazynowania i obniżyć w ten sposób koszty zamrożenia kapitału obrotowego. Oznacza to, że system WMS można odpowiednio zintegrować z innymi systemami wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki.****

WMS dla wymagających

Zrozumienie różnic między systemem WMS a systemem ERP jest bardzo istotne dla funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Magazynowanie jest ostatnim krokiem na drodze do realizacji zamówienia klienta i decyduje o poziomie jego zadowolenia ze współpracy z dostawcą towaru. Systemy ERP pozwalają na wsparcie procesów logistycznych na podstawowym poziomie co zaspokoi firmy o prostych procesach ale w przypadku, gdy krytyczna jest wydajność magazynu, optymalizacja kosztów jego funkcjonowania oraz minimalizacja błędów, szala funkcjonalności i możliwości przechyla się na stronę systemów WMS.

Źródło: www.consafelogistics.pl
 


* Słownik terminologii logistycznej (Logistics glossary). ILiM, Poznań, 2006, series Biblioteka Logistyka (Logistics Library)

** Piasecki, Dave. “Glossary of Inventory Management and Warehouse Operation Terms”. InventoryOps.com
*** C. Dwight Klappich Supply Chain Execution Convergence: Delivering on the End-to-End Process Promise, Gartner for Supply Chain Providers
**** Kawa A.: Informatyka integralną częścią logistyki (Computing an integral part of logistics). "Raport Informatyka” (Information Report) [in:] "Eurologistics” 2002, no 4.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top