W czasie wzmożonego popytu na produkty, których sprzedaż cechuje się np. sezonowością, producenci często napotykają na tzw. wąskie gardło w realizowanym procesie logistycznym. Dzieje się tak dlatego, iż w sezonie wzrasta ilość zaplanowanych transportów do klientów i ręczne zarządzanie nimi staje się znacznie mniej wydajne. W konsekwencji utrudnia to nie tylko efektywną sprzedaż, ale także wpływa na relacje zarówno z kontrahentami, jak i spedytorami.
 
{MosModle module=Artykuly_Dzial}

Rozwiązaniem tego typu problemu może być wdrożenie specjalistycznego systemu informatycznego, który usprawni zarządzanie placem. Takie narzędzie przede wszystkim znacznie ułatwi pracę osób zajmujących się organizacją wjazdu i wyjazdu pojazdów na teren zakładu, a dodatkowo pozwoli na optymalizację kosztów związanych z kompleksową organizacją transportu. Program przyda się szczególnie w okresie zwiększonej sprzedaży, jednak jego wsparcie może przynieść użytkownikom szereg korzyści także przez cały rok.

Lepsze planowanie transportu

Rozwiązanie do zarządzania placem pozwala operatorom logistycznym na planowanie (w odpowiedniej kolejności) daty przyjazdu danego pojazdu na firmowy plac, awiza dostaw oraz zleceń transportowych. Dzięki jego wykorzystaniu specjaliści ds. transportu mogą łączyć zamówienia od dostawców w trasy, zapewniając optymalne wypełnienie pojazdów (jest to szczególnie ważne w przypadku towarów o niestandardowych wymiarach). Program pozwala również na awizowanie właściwych samochodów od współpracujących firm spedycyjnych oraz efektywniejsze planowanie terminów spodziewanych dostaw surowców i produktów gotowych.

Pełne wsparcie operatorów

Dzięki systemowi do zarządzania placem informacje o numerze rejestracyjnym wjeżdżającego pojazdu oraz danych kierowcy są dostępne od ręki. Pozwala to operatorom producenta na jednoznaczne zidentyfikowanie przybyłego środka transportu i uniknięcie wydania towaru niewłaściwej osobie.

Jednocześnie w przypadku zdarzeń losowych (zmiana kierowcy lub pojazdu) w programie można w prosty sposób zweryfikować zaistniałe zmiany (po stronie spedytora) oraz zaktualizować dane. Ponadto zarejestrowana godzina przybycia pojazdu umożliwi np. porównanie faktycznej godziny przyjazdu do terminu zaplanowanego. Producent może w ten sposób lepiej kontrolować partnerów oferujących usługi spedycyjne i oceniać oferowane przez nich usługi.

Planowanie wjazdu pojazdów na teren zakładu

Dobry program do zarządzania placem powinien potrafić weryfikować wjeżdżające pojazdy, uwzględniając czas pracy kierowców. Z uwagi na ustawowy obowiązek odbywania przerw w ich pracy, aplikacja powinna „wymóc” podanie terminu najbliższej przerwy kierowcy wraz z informacją o jej rodzaju (krótka/długa) i na tej podstawie wyznaczyć czas pracy danej osoby w perspektywie najbliższych dni. Informacja ta jest bardzo istotna przy planowaniu terminu wjazdu pojazdów na teren zakładu. Operator może w łatwy sposób zweryfikować czy wpuszczony samochód na załadunek nie zablokuje bramy na wiele godzin z powodu rozpoczynającej się długiej przerwy kierowcy.

Dzięki systemowi, na podstawie zgromadzonych informacji o przybyłych pojazdach oraz zamówieniach, które mają one dostarczyć, operator w prosty sposób może ustalić także właściwą kolejność wjazdu samochodów na teren zakładu.

Kontrola wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów

Rozwiązanie do zarządzania placem posiada często także funkcje kontrolne, takie jak rejestracja wagi pojazdów (dzięki integracji z wagą) oraz czas ich wjazdu i wyjazdu. Informacje te mogą zostać wykorzystane do uproszczenia procesu przyjęcia surowców luzem. System pobiera informację z powiązanego awiza (dostawca, asortyment) i wyznacza ilość jako różnicę wag na wjeździe i wyjeździe. Umożliwia też automatyczne wystawienie dokumentu przyjęcia. Dodatkowo różnica wag może być odniesiona do wagi wywożonego asortymentu (wraz z opakowaniem). Stanowi to ostatni element kontrolny, pozwalający zweryfikować, czy nie zostało załadowane za mało lub za dużo jednostek logistycznych.

Rejestracja wagi na wyjeździe pozwala także na weryfikację, czy pojazd nie został przeładowany. W przypadku przeładowania operator powinien być o tym informowany właściwym komunikatem.

Przewidywanie czasu dojazdu do kontrahentów

System do zarządzania placem powinien współpracować także z mapą i dzięki temu przewidzieć, kiedy dany załadunek zostanie dostarczony do odbiorcy (uwzględniając m.in. kolejność kontrahentów na trasie, czas potrzebny na dojazd do kolejnego odbiorcy, rozładunek u poprzedniego odbiorcy, planowane przerwy w czasie pracy kierowcy oraz czas wyjazdu).

Korzyści

System do zarządzania placem umożliwia optymalizację wykorzystania bram na placu i dzięki temu pozwala na znacznie bardziej efektywny (niż za pomocą pracy realizowanej „ręcznie”) załadunek większości pojazdów.

Rejestracja terminów (przyjazdów, wjazdów oraz wyjazdów samochodów) umożliwia poprawę jakości świadczonych usług dostaw oraz budowanie dobrych relacji z firmami spedycyjnymi w oparciu o zasadę „win-win” w łańcuchu dostaw.

Poprzez zintegrowanie z wagą i rejestrację jej pomiarów możliwe jest bardzo szybkie wystawienie dokumentów przyjęcia, kontrolowanie właściwego załadowania pojazdów (optymalnej ilości asortymentu) i sprawdzenie czy samochód nie został przeładowany.

Jednocześnie informowanie odbiorców o precyzyjnie zaplanowanym terminie dostawy i fakcie wyjazdu pojazdu z terenu zakładu podnosi prestiż dostawcy oraz jakość świadczonych przez niego usług, co z kolei przekłada się na lepsze relacje z kontrahentami.

Wszystkie te korzyści producent może osiągać dzięki minimalnemu nakładowi pracy operatora zarządzającego placem.

Źródlo: www.assecobs.pl
Autor: Dariusz Bartoszcze, Menedżer Projektu w Wydziale Handlowo-Projektowym Asseco Softlab ERP w Asseco Business Solutions S.A.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top