Personalizacja zamówień i postępująca rewolucja przemysłowa, która warunkuje ciągłą aktualizację produktów, a także globalna pandemia, to tylko kilka czynników, które w ostatnim czasie znacząco wpłynęły na branżę produkcyjną. W rezultacie potrzebuje ona coraz bardziej dynamicznych rozwiązań, które pozwolą na szybką reakcję, optymalizację, zwiększenie wydajności oraz jakości i stały nadzór wszystkich procesów.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Jednym z nich jest system Epicor Advanced MES, z którego dobrodziejstw korzystają między innymi tacy giganci jak Chrysler i Mattel. W stosunkowo niedługim czasie pozwala on na podniesienie wskaźnika OEE (czyli Overall Equipment Effectiveness, tj. Całkowitej Efektywności Wyposażenia) o nawet kilkadziesiąt procent (dla przykładu, w przypadku firmy Garon Plastics był to wzrost aż o 32pp na przestrzeni roku).

MES (czyli Manufacturing Execution System) nie jest jednak jedynie łatwo-policzalną inwestycją o szybkim zwrocie, która pozwala na jak najbardziej efektywne wykorzystanie sprzętu, którym dysponujemy na starcie. To tak naprawdę zaawansowany system zarządzania produkcją, dzięki któremu możliwy jest także nadzór zgodności produktów z zadanymi normami oraz co za tym idzie, uniknięciem wielu procedur reklamacyjnych.

MES w pigułce

MES jest systemem do nadzorowania produkcji, którego celem jest poprawienie jakości i zwiększenie wydajności dostępnego parku maszynowego. Jedną z jego największych zalet jest prostota integracji zarówno ze sprzętem, jak i kontrolerami przemysłowymi czy rozwiązaniami zarządczymi typu ERP (Enterprise Resource Planning). Dzięki danym dostarczanym automatycznie w czasie rzeczywistym, użytkownik ma pełną kontrolę nad przepływem procesów w całym przedsiębiorstwie.

MES pozwala na natychmiastową identyfikację bieżących problemów (takich, jak np. przestój maszyny czy przekroczenie parametrów) i ich eliminację, udostępniając informacje odnośnie tempa produkcji (a więc i dokładności), dostępności partii, powstałych braków, jakości wyrobów (np. ich wymiaru), parametrów (dla przykładu ciśnienia) czy statusu. Umożliwia tym samym rzetelną estymację faktycznego czasu zakończenia zlecenia.

Innymi słowy, dzięki systemowi Epicor MES możliwy jest nadzór produkcji, jakości i procesu. Dysponuje on gotowym zestawem narzędzi do pomiaru różnych zmiennych, wysyłając alerty i powiadomienia w przypadku odchylenia od założonej specyfikacji, bądź przekroczenia zakresu czy dopuszczalnych wartości.

Dla przykładu, jeśli wyprodukowana część ma na swojej powierzchni pęcherze, można łatwo sprawdzić zastosowane parametry i zmienić je, aby uniknąć tego samego problemu w przypadku kolejnego elementu. Automatyczna kwalifikacja pozwala z kolei na sprawną identyfikację wybrakowanych wyrobów, celem ich sprawdzenia, eliminacji lub wysłania do ponownej analizy.

Dane, dane i jeszcze raz dane, a co dalej?

Ile zostało już wyprodukowanych sztuk, a ile wciąż pozostało do produkcji? Jaki jest faktyczny stan magazynowy? Jakie były warunki procesu? Czy wyroby są zgodne z określonymi wytycznymi? Kiedy będą dostępne?

Odpowiedzi na powyższe i wiele innych pytań pomogą nam nie tylko w poprawieniu wydajności i jakości, o czym już wspomnieliśmy, lecz również w redukcji odpadów. Możliwość natychmiastowego reagowania na problem, w trakcie produkcji danej partii, pozwala bowiem na osiągnięcie wcześniej założonych celów.

Dla przykładu, jeśli pożądany współczynnik odpadów miał wynosić 3%, a w połowie realizacji osiągnął już 5%, użytkownik może zatrzymać operację i sprawdzić, co nie poszło zgodnie z planem oraz zmienić ustawienia. W prosty sposób zdiagnozuje również, z czego wynikają przestoje (oczekiwanie na materiały z magazynu czy może nieobecność technika) oraz ile wynoszą.

Dzięki dostępowi do archiwalnych danych możliwe jest także wyciąganie wniosków na przyszłość w przypadku, gdyby coś zostało przypadkiem pominięte w bieżącej analizie.

Trochę technikaliów
 • Epicor Advanced MES może działać samodzielnie, w integracji z Epicor ERP lub z interfejsem do dowolnego ERP.
 • Rozwiązanie jest dedykowane zarówno dla małych firm, gdzie instalacja obejmuje 5 maszyn jak i dla dużych, gdzie największa instalacja ma nawet ponad 500 maszyn.
 • System obsługuje 17 języków, w tym polski, i działa obecnie w ponad 24 krajach na całym świecie.
 • MES obsługuje „z marszu” takie typy produkcji, jak: wtryskiwanie czy rozdmuchiwanie tworzyw sztucznych (np. butelek plastikowych), wyciąganie metali (tj. m.in. prętów oraz kątowników), tłoczenie i wykrawanie metali (wycinanie ich z blach oraz na prasach czy tłoczniach), odlew, OSN oraz montaż.
 • Dostępne są rozmaite możliwości monitoringowe, takie jak panel operatora do systemów dotykowych, moduł analityczny, ekran dyrektora lub kontrolera produkcji, pełnowymiarowy interfejs Windowsa czy dostęp przez przeglądarkę. Część rozwiązań pozwala na kontrolę zdalną, spoza fabryki, z dowolnego miejsca na świecie. Dostępny jest wgląd do każdej z maszyn! 
 • Maszyny, w tym analogowe, mogą być zintegrowane z systemem między innymi dzięki dedykowanym urządzeniom, takim jak Epicor CF-MIU. Mindbox dostarcza je razem z resztą instalacji. Dysponuje ono dużą częstotliwością odczytów, co pozwala na obsługę szybkich maszyn, a także posiada pojemną pamięć, która przydaje się podczas awarii sieci, które często mają miejsce na produkcji. Urządzenie jest proste w konfiguracji i może wczytywać oraz przesyłać dane w dowolny sposób. 
 • Przejrzyste menu, czytelna kolorystyka, podział na role (np. planisty itp.) i możliwość wyboru określonego widoku (np. tylko tych maszyn, które wymagają interwencji) pozwalają w sprawny sposób określić czasy cyklu oraz średnie wartości, a także żonglować zleceniami i przekierowywać je na wybrane urządzenia.


Dodatkowe zalety
 • Epicor MES pozwala usprawnić planowanie, harmonogramowanie i zarządzanie zmianami oraz danymi, umożliwiając kolejkowanie zleceń, z uwzględnieniem możliwości dostępnych maszyn oraz zarejestrowanej historii, zwiększając tym samym zdolność dotrzymywania terminów.
 • Dostępne jest zarządzanie serwisem maszyn (tzw. responsive oraz preventive maintenance), dzięki któremu można ustalić terminy przeglądów i kontroli ustawień, w zależności od ilości wyprodukowanych części. Cykliczne zlecenia serwisowe (np. kalibracja) są planowane przez system.
 • Monitorowanie zużycia energii pozwala sprostać wymaganiom narzuconym przez audyt energetyczny.
 • W przypadku awarii, wsparcie techniczne może być udzielone zdalnie, dzięki czemu możliwa jest ogromna oszczędność czasu.
 • Bieżący monitoring produkcji danej partii pozwala na poprawę oraz lepszą konfigurację ogólnych parametrów maszyny.  System jest gotowy do użycia, szybki do wdrożenia i obsługuje każdą maszynę.


Epicor MES Advanced pozwolił naszym Klientom na:
 • oszczędność taktu na poziomie 10,8%,
 • zwiększenie ogólnej wydajności fabryki (9,3%),
 • wyeliminowanie przestoju maszyn w 9,8% przypadków,
 • skrócenie czasu harmonogramowania (o 12,6h tygodniowo).

Autor: Witold Gdowski - Presales Engineer w Mindbox S.A.
Źródło: www.mindboxgroup.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top