loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

quantum logo 2019Raport dotyczący ilości wykonanych produktów, to jedna z najważniejszych informacji w zarządzaniu zakładem produkcyjnym. W realiach nowoczesnej fabryki, raporty te powinny być przede wszystkim rzetelne, dostępne online i na bieżąco aktualizowane.


 REKLAMA 
 snt ile kosztuje wdrozenie erp 
 

Dostępność raportów online gwarantuje, że każda zainteresowana osoba uzyska potrzebne jej informacje, nawet jeśli przebywa poza zakładem. Aktualna wiedza o produkcji niweluje natomiast ryzyko opóźnień, dając w razie potrzeby czas na reakcję. Szybki dostęp do aktualnych raportów, pozwala ponadto w każdym momencie poinformować klienta o tym, na jakim etapie znajduje się jego zamówienie.

Jak sprawić, aby raporty z produkcji były wiarygodne, aktualne, a przy tym ich przygotowanie nie angażowało nadmiernie czasu pracowników?

Uzyskanie bieżącej, łatwo dostępnej wiedzy o ilości wytworzonych produktów, wymaga użycia rozwiązań automatyki przemysłowej, w tym systemów informatycznych. W zakładach o wysokim stopniu automatyzacji produkcji, wykorzystywane są w tym celu systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), a w pozostałych MES (Manufacturing Execution System). W praktyce, ze względu na różny stopień automatyzacji poszczególnych etapów procesu produkcji, oprogramowanie to często funkcjonuje razem, a system MES pełni rolę nadrzędną.

Informacje o ilości wytworzonych produktów, systemy MES i SCADA prezentować mogą w dwojaki sposób:

  1. Bezpośrednio w oknie systemu – ilość wyprodukowanych artykułów w poszczególnych, aktualnie realizowanych zleceniach (produkcja w toku).
  2. Wygenerowane zestawienie – dane o produkcji obejmujące wskazany przez użytkownika okres, wyeksportowane do pliku Excel, PDF, itp.

Raportowanie w systemie SCADA

System SCADA przy zliczaniu ilości wyprodukowanego towaru, opiera się na informacjach pozyskanych z maszyn. Dane zgromadzone dzięki sterownikom PLC, czy aparaturze kontrolno-pomiarowej podłączonej do maszyn, trafiają do systemu za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowe (LAN, WLAN). SCADA agreguje dane, interpretuje i wizualizuje w formie gotowego raportu. Porównując rzeczywiste dane z planem produkcji, system w czytelny sposób komunikuje, czy tempo produkcji odpowiada założeniom. W przypadku zaistnienia anomalii i odstępstw od planu, SCADA natychmiast to zasygnalizuje np. poprzez zmianę kolorystyki na ekranie, rozesłanie wiadomości sms czy emaili do wskazanych osób.

Raporty generowane na podstawie danych zebranych z maszyn są aktualizowane w czasie rzeczywistym i najbardziej wiarygodne, ponieważ nie podlegają czynnikowi błędu ludzkiego oraz ewentualnej manipulacji.

Raportowanie manualne w systemie MES

Raportowanie produkcji w mniej zautomatyzowanych zakładach, w których przynajmniej część prac wykonywana jest ręcznie, wymaga zaangażowania kadry. Pracownicy produkcji za pomocą terminala stanowiskowego, albo urządzenia mobilnego typu tablet czy smartfon, zgłaszają do systemu MES ilość wyprodukowanego towaru. W praktyce, odbywa to się na jeden z dwóch sposobów:

W pierwszym z nich system cyklicznie, w zdefiniowanych odstępach czasu, wyświetla na terminalu stanowiskowym komunikat o potrzebie zaraportowania produkcji. Pracownik wpisuje właściwą wartość i zatwierdza. System MES natychmiast uwzględni zgłoszenie, a użytkownik będzie mógł śledzić postęp zlecenia.

Druga możliwość, to raportowanie przez pracownika momentu rozpoczęcia i zakończenia zlecenia. Pracownik w takim wypadku poświęca mniej czasu pracy na raportowanie, ale za to informacje o przebiegu zlecenia nie są już tak precyzyjne. Dlatego też wariant ten lepiej sprawdza się przy krótkich cyklach produkcyjnych.

KPI w czasie rzeczywistym

Warto dodać, że dysponowanie bieżącymi informacjami na temat postępu produkcji, umożliwia dynamiczne generowanie wskaźników efektywności, takich jak OEE (Całkowita Efektywność Wyposażenia). Posiadające tę funkcję systemy MES/SCADA, potrafią w czasie rzeczywistym przedstawiać KPI osiągane na poszczególnych stanowiskach pracy, liniach czy całej hali. Daje to szansę na aktywne zarządzanie produkcją, stanowi bogate źródło dla analiz i pole do dalszego doskonalenia zakładu.

Źródło: www.quantum-software.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top