Jak jedna aplikacja wyeliminowa 4 tony papierowych kuponów LPP?

Software house Silky Coders korzystając z technologii low-code zautomatyzował w LPP kilkadziesiąt procesów biznesowych i obiegi kilkuset…

Jak platforma B2B może pomóc zwiększyć konkurencyjność w firmie?

W jaki sposób platforma B2B może zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa? Jakie elementy są szczególnie kluczowe podczas budowania…

Dlaczego plan produkcji jest nieaktualny chwilę po opublikowaniu?

eq... czyli jak poradzić sobie z dynamiką zmian.
Reagowanie na ciągle zachodzące zmiany stanowi nieodzowną część pracy osób, w gestii…

Czym jest odporność biznesowa w nowych, wyjątkowych okolicznościach?

Pandemia COVID-19 bardzo mocno uderzyła w wiele przedsiębiorstw, ale niestety, nie da się wykluczyć, że w przyszłości pojawią się inne,

Ciemna strona danych - czyli firmy wykorzystują tylko połowę swoich zasobów

Popularne stało się stwierdzenie, że dane są ropą XXI wieku, a informacja jest tym zasobem, który pomaga osiągnąć przewagę nad…

Industrial IoT – rewolucja przeoczona przez polski biznes?

Pojęcie Internetu Rzeczy oraz Przemysłu 4.0 towarzyszą nam w przestrzeni informacyjnej już od dłuższego czasu. Statystyki pokazują wyraźnie,

Previous Next Play Pause
loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
22 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Całe życie produktu

WNP.PL Zarządzanie cyklem życia produktu nie wymaga wielkich zmian w przedsiębiorstwie, a wnosi do firmy wiele korzyści. Podstawową jest integracja wiedzy na temat wytwarzanych towarów. Product Lifecycle Management (PLM) to łączna nazwa rozwiązań informatycznych, które wspierają procesy występujące w trakcie całego cyklu życia produktu. Rozwiązanie informatyczne klasy PLM umożliwia wspomaganie prac i współpracę inżynierów, konstruktorów, technologów i menedżerów już od etapu pierwotnej koncepcji produktu, poprzez jego projektowanie, zarządzanie zmianą, fazę produkcji i kontrolę jakości produktu, a następnie obsługę i konserwację, aż do wycofania z użycia.

Changhong podnosi poprzeczkę konkurencji, chce dołączyć do elity producentów w branży

SIEMENS - systemy PLm, zarządzanie produkcjaWspółpraca całej firmy za pośrednictwem platformy Teamcenter umożliwia skrócenie czasu pracy nad produktem, ograniczenie kosztów oraz podniesienie jakości produktu do najwyższego poziomu.

Informatyzacja branży energetycznej

VERAX - systemy ERPGłównym celem przemian sektora energetycznego jest jego demonopolizacja, a w przyszłości utworzenie europejskiego, wolnego rynku energii. Zakłady energetyczne muszą się zmagać z kolejnymi implementacjami zasady TPA (Third Party Access), która ma zagwarantować odbiorcom swobodny wybór dostawcy. Kolejne regulacje zwiększają zakres wymagań odnośnie funkcjonowania zakładów, a co za tym idzie wspierających ich działanie systemów informatycznych.

Planowanie nowych zadań produkcyjnych
Oferta bez symulacji nie jest ofertą dla klientów OEM

SIEMENS PLM SOFTWAREW sektorze usług szczególną rolę odgrywają koncepcje, rozwiązania i projekty doradcze dotyczące fabryki cyfrowej. Poprawiają one pozycję wśród konkurencji i sprawiają, że klienci w sposób bezpieczny i ekonomiczny osiągają żądaną produktywność.

Open Source w biznesie, czyli obalamy mit

EVELOPE - systemy ERP, CRMRozwiązania typu Open Source stają się coraz bardziej popularnym zagadnieniem w środowisku informatycznym. Dynamiczny rozwój darmowych aplikacji z otwartym kodem spędza sen z powiek dostawców płatnego, licencjonowanego oprogramowania. Jednak docelowi użytkownicy w dalszym ciągu zastanawiają się, na czym polega fenomen produktów Open Source, czy warto im zaufać, oraz dlaczego właściwie ktoś udostępnia swoją pracę za darmo.

Kiedy Wielki Brat patrzy…

Pracodawcy, chcąc wyjść z kryzysu, poszukują metod motywowania swoich pracowników do jeszcze cięższej pracy. Swoją pomoc oferują m.in. rozwiązania do monitorowania ruchu internetowego. Ich wdrażanie wymaga jednak umiejętnego uzasadnienia i odpowiedniego podejścia ze strony zarządu.

Nowoczesne programy inżynierskie. Na co zwracać uwagę?

 Oprogramowania wspomagające projektowanie przemysłowe nie tylko skracają proces produkcyjny, ale i pomagają uniknąć wielu błędów już w początkowej fazie jego przygotowań. Warto jednak wybrać dostawcę i producenta, którzy oferują wsparcie eksperckie, ponieważ wciąż wielu użytkowników nie wykorzystuje w pełni oferowanych rozwiązań.

Rozwiązania IT na miarę kryzysu

 Dekoniunktura weryfikuje rynek firm IT, nasila tendencje konsolidacyjne. Dostawcy i integratorzy rozwiązań dostosowują ofertę do wymogów oszczędnych klientów. Sektor przemysłowy w obliczu konieczności cięcia kosztów starannie wybiera rozwiązania, które pomogą mu walczyć ze skutkami spowolnienia.

Ludzki aspekt powodzenia projektu

 Setki przeprowadzonych przez nas wdrożeń jednoznacznie wykazują, że wydajny, nowoczesny sprzęt, doskonałe oprogramowanie i sprawdzona metodyka nie są warunkami wystarczającymi do sukcesu przedsięwzięcia. Powodzenie projektu warunkują ludzie - ich motywacja i nastawienie do czekających zadań. Zagrożenia w sferze „społecznej” projektu są istotnymi elementami ryzyka w projekcie i nigdy nie powinny być ignorowane.

Jak się przygotować do wdrożenia?

 Migracja danych w projektach

Migracja danych jest jednym z zagadnień które występują w każdym większym projekcie informatycznym. Zagadnienie to przekłada się na konieczność zaplanowania i wykonania szeregu istotnych czynności. W zasadzie wszyscy zgadzają się co do ich wagi, gdyż bez wykonania migracji danych (zwłaszcza danych określonych jako „dane podstawowe”) nie jest możliwe rejestrowanie danych transakcyjnych, a co za tym idzie – uruchomienie funkcjonalne systemu. Pojawia się zatem pytanie dlaczego w takim razie migracja jest często źródłem wielu problemów projektowych i jak tym problemom zapobiec…

Dlaczego normy ISO zawodzą?

W Polsce tylko 10 proc. firm produkcyjnych wspomaga u siebie procesy biznesowe aplikacjami Business Process Management. Na Zachodzie jest ich ponad pięć razy więcej. Ta różnica będzie jednak zanikać. Głównie z konieczności ograniczania kosztów związanych z wycofywaniem z rynku wadliwych produktów.

Gdzie jest moja sekretarka?

 W okresie wakacyjnym wielu pracodawców zastanawia się, jak sprawić, aby nieobecności pracowników nie dezorganizowały pracy całej firmy. – Postawić na uporządkowanie procesów wsparte systemami IT – mówi Marcel Kasprzak, prezes firmy MIS S.A. – Bez tego nieobecność kluczowych pracowników może wprowadzić duże zamieszanie w naszej firmie, a nawet narazić ją na straty.

Obsługa systemów prowizyjnych w SAP ICM

\"BCCWysoka wydajność działań handlowych to warunek sukcesu przedsiębiorstwa. Sprawne i szybkie naliczanie należnych pracownikom sprzedaży prowizji to ważny czynnik motywujący. SAP ICM może obsłużyć nawet najbardziej skomplikowany system naliczania wynagrodzeń zarówno dla wewnętrznej, jak i zewnętrznej sieci handlowej.


Motywowanie przez wynagradzanie

Utrzymywanie i podnoszenie wydajności pracowni-ków odpowiedzialnych za sprzedaż może być jed-nym ze sposobów na podnoszenie efektywności przedsiębiorstwa. Szczególnie w dobie trudności i spowolnienia gospodarczego ten aspekt jest szcze-gólnie ważny. Nikogo nie trzeba przekonywać, że obok podnoszenia kompetencji najskuteczniejszym sposobem na zwiększanie wydajności jest motywo-wanie poprzez przejrzysty i efektywny system wynagradzania. Uzależnienie wynagrodzenia lub jego części od osiągniętego wyniku może rozbudzić w pracownikach wolę walki o lepszą przyszłość swoją i firmy. Narzędziem, w którym można obsłużyć nawet naj-bardziej skomplikowane i wielopiętrowe systemy naliczania dodatkowych premii i prowizji, jest In-centive and Commission Management (SAP ICM).

Prowizyjne górki i dołki

Dlaczego większość pracowników niechętnie patrzy na system prowizyjny? Jeśli ruchomy składnik wynagrodzenia stanowi większość wynagrodzenia, poważnym minusem dla pracownika jest brak możliwości przewidzenia, ile tak naprawdę zarobi. Problemem mogą okazać się także okresowe, przewidywalne spadki produktywności występujące w przedsiębiorstwach, których produkty lub usługi charakteryzują się sezonowością. Można sobie wyobrazić przedstawiciela handlowego firmy produkującej lody, który z radością myśli o okresie wakacyjnym, natomiast z przerażeniem patrzy na perspektywę prowizji wypłacanej zimą.

SAP ICM pozwala rozwiązać tego typu problemy. Można np. uzgodnić z pracownikiem gwarantowaną wypłatę na poziomie 500 złotych.

Jeżeli np. w kwietniu wypracowałby 400 złotych, a w ciepłym maju już 700, to otrzymałby odpowiednio 500 i 600 złotych, ponieważ system skompensowałby 100 złotych premii majowej na pokrycie braku wystarczającego wykonania w kwietniu.

W większości przedsiębiorstw stosowany jest mieszany system wynagrodzeń – stałe wynagrodzenie podstawowe plus prowizja, której warunki reguluje obowiązujący w firmie regulamin lub indywidualne ustalenia z pracownikiem, zawarte w jego umowie o pracę. Narzędzie ICM może obsłużyć także taki wariant, gdzie pewna kwota będzie zagwarantowana niezależnie od wyników pracownika. Można także zagwarantować pewien poziom wynagrodzenia bez wspomnianego wcześniej potrącania w następnych okresach.

Na przykład nowym pracownikom przez kilka pierwszych miesięcy pracy można przyznawać prowizję od spodziewanej wydajności, nawet jeżeli takiej wydajności jeszcze nie osiągnęli. Pozwala to na łagodne wprowadzenie pracownika w pracę w firmie, a pracownikowi z kolei daje pewien „okres ochronny” na przystosowanie się do realiów pracy u nowego pracodawcy.

Jak forma?... rośnie!

Jedną z fundamentalnych zasad motywowania pra-cownika jest szybkie wywiązanie się pracodawcy ze zobowiązań, gdy wyznaczone cele zostały zrealizo-wane. Dlatego też w systemach prowizyjnych ważne jest, by raportowanie efektów zarówno dla pracownika, jak i dla menedżera przebiegało sprawnie i nie powodowało opóźnień w wypłacie premii.

W narzędziu SAP ICM pracownik może natychmiast po wprowadzeniu zdarzenia do systemu obserwo-wać online wysokość naliczonej prowizji i monitoro-wać swoją bieżącą wydajność. Może też porówny-wać swoje wyniki z zakładanym planem sprzedaży lub z osiągnięciami z lat ubiegłych.

Także dla menedżera szybkie raportowanie ma ogromne znaczenie. Dzięki funkcjonalności ICM może on analizować wydajność i wyniki sprzedaży i dzięki temu sprawnie reagować na przykład w wy-padku spadku sprzedaży w regionie spowodowanego wzrostem aktywności konkurencji. Może też na bieżąco obserwować skutki prowadzonej akcji promocyjnej.

Szybkie raportowanie prowizji w połączeniu z dużą elastycznością rozwiązania SAP pozwala na znacz-ne zredukowanie błędnie naliczonych prowizji, co jest istotnym problemem większości systemów pro-wizyjnych.

Im trudniej, tym lepiej

Systemy motywacyjne, regulaminy premiowania, warunki naliczania prowizji – w wielu przedsiębior-stwach, szczególnie tych, które prowadzą sprzedaż swoich produktów lub usług poprzez różnorodne kanały sprzedaży – mogą być skomplikowaną strukturą. Dodatkowo warunki te mogą ulegać częstym zmianom.

Jeżeli firma zatrudnia nie tylko pracowników etato-wych, ale także poprzez inne formy współpracy, w SAP ICM mogą być oni ujęci w jedną spójną sieć prowizyjną. Pozwala to na łatwiejsze zarządzanie firmową polityką wynagrodzeń oraz na proste dołą-czanie nowych podmiotów. Im bardziej rozbudowa-na i skomplikowana sieć sprzedaży, tym większe korzyści można odnieść po wdrożeniu modułu ICM.

Przykładowa sieć sprzedaży np. towarzystwa ubez-pieczeniowego może składać się z:

  • agencji własnych, gdzie wszyscy pracownicy agencji są pracownikami towarzystwa,
  • agencji wyłącznych, to jest oddzielnych podmio-tów związanych umową wyłączności z towarzy-stwem,
  • multiagencji, czyli agencji mających umowę z więcej niż jednym towarzystwem,
  • sieci agentów – pracowników towarzystwa lub pracujących na własny rachunek,
  • sieci brokerów – firm niebędących pracownikami towarzystwa. Wszystkie te osoby i podmioty mogą w ramach towarzystwa ubezpieczeniowego być umieszczone w jednej spójnej sieci sprzedaży i sieci prowizyjnej w ICM. Analizując naliczone prowizje, można precyzyjnie sprawdzić (z dokładnością np. do nazwiska osoby i numeru ubezpieczenia), skąd dana prowizja się wzięła. Takie informacje są istotne przy rozwiązywaniu problemów różnic w naliczeniach prowizji pomiędzy zleceniodawcą a kontrahentem.

Prowizja dla każdego

SAP ICM pozwala na naliczanie wszelkiego typu wynagrodzeń.

Najprostsze są prowizje za przypadek biznesowy, czyli np. standardowe prowizje za podpisanie lub przedłużenie umowy ubezpieczenia. Wielkość prowizji może być różnicowana nie tylko ze względu na rodzaj sprzedanego ubezpieczenia, ale także np. ze względu na region sprzedaży. Łatwiej przecież będzie agentowi sprzedać drogie ubezpieczenia w województwie mazowieckim niż w podkarpackim. Innym typem prowizji są prowizje okresowe. Jak sa-ma nazwa wskazuje, naliczane są na podstawie wyników w pewnym przedziale czasowym. Przy-kładem może być prowizja za obrót lub liczbę stałych „dużych” klientów.

Można też określić i premiować pożądaną strukturę portfela sprzedawcy, dla ubezpieczeń mogłaby to być np. liczba procentowa ubezpieczeń komunika-cyjnych w portfelu agenta. Prowizje takie wyliczane są w dłuższych okresach (miesięcznych, kwartal-nych), ale ich wysokość można oczywiście estymo-wać na raportach bieżących.

Ciekawymi prowizjami są prowizje ratingowe, czyli konkursy. Można premiować np. za wynik na tle in-nych zespołów lub za największy wzrost wydajno-ści.

ICM pozwala także na inne naliczenia:

  • prowizje w formie finansowej lub np. punktów,
  • dodatki uznaniowe,
  • czasowe podnoszenie stawek prowizji, czyli wprowadzanie kampanii promocyjnych,
  • prowizje niebezpośrednie, np. prowizje dla kie-rownika jako procent prowizji podwładnych, SAP ICM poradzi sobie także z naliczeniem wyna-grodzenia, jeżeli w proces sprzedaży było zaanga-żowanych kilka podmiotów, które należy wynagro-dzić w sposób proporcjonalny do udziału.

Dodatkowo system uwzględnia różne warunki prowizyjne dla różnych osób i pozwala na przypisanie do pracownika kilku składników premiowych (np. prowizja za sprzedaż, dodatkowa prowizja za przekroczenie planu sprzedaży, okresowa premia za udaną kampanię marketingową itp.).

Ufaj, ale sprawdzaj

Aby przeciwdziałać nadużyciom, w SAP ICM można zdefiniować reguły odpowiedzialności, które decydują o tym, kiedy prowizja powinna być zwrócona. Cóż z tego, że pracownik banku podpisał 50 umów na prowadzenie rachunków bankowych, jeżeli 30 zostało zamkniętych tydzień później, a 10 wykazuje nieprzerwanie saldo 0. ICM pozwala na naliczenie premii ujemnych za prowizje, które zostały wyłudzone lub zostały naliczone w sposób niezgodny z założeniami biznesowymi.

Jak to działa

W module ICM określane są tak zwane kontrakty standardowe, które na dużym poziomie ogólności definiują zakresy prowizji dla danego stanowiska lub grupy stanowisk. Kontrakty te pozwalają na trzymanie w ryzach polityki prowizyjnej przez kie-rownictwo organizacji. Szczegółowe stawki prowizji zawarte są w kontraktach indywidualnych zawar-tych z odbiorcą prowizji (firmą, agentem, pracowni-kiem).

Najczęściej porozumienie co do wysokości prowizji jest negocjowane pomiędzy kierownikiem obszaru a odbiorcą prowizji. Kontrakty indywidualne nie mo-gą w swoich parametrach wykraczać poza ramy nakreślone w kontraktach standardowych. W tym modelu wprowadzenie np. kampanii promocyjnej dla sprzedawców odbywa się w prosty sposób przez wprowadzenie w określonym okresie nowego kontraktu z nowymi stawkami prowizji.

ICM jest odrębnym modułem SAP z otwartymi inter-fejsami. Oznacza to, że może być łatwo i szybko in-tegrowany zarówno z innymi narzędziami SAP (FI, CO, CRM, HR), jak i aplikacji innych dostawców. ICM to ciekawe rozwiązanie, które dzięki swojej wy-sokiej elastyczności może być dostosowane do skomplikowanych systemów prowizyjnych.

Źródło: www.bcc.com.pl
Wojciech Moroz

SAP Workflow w sprzedaży i nie tylko

BCC - Systemy ERP, MRP, CRM, Business IntelligenceW procesach sprzedaży szybkość reakcji i sprawna organizacja obsługi handlowej liczą się podwójnie. Tym większa korzyść z wdrożenia mechanizmów SAP Business Workflow, automatyzujących przepływ informacji i zadań między pracownikami zaangażowanymi w sprzedaż.

Umowa outsourcingowa – kluczowy kontrakt

BCCPrecyzyjnie określony zakres i poziom usług oraz równowaga między prawami i obowiązkami obu stron – tym powinien się charakteryzować wzór umowy proponowany przez dostawcę usług outsourcingu IT lub systemu SAP. Najważniejszym punktem negocjacji będzie wtedy dokładne określenie podziału zadań pomiędzy stronami.

Wymierne korzyści elektronicznego obiegu dokumentów

 Dzisiaj, w czasach globalnego Internetu mamy nieograniczony dostęp do informacji. Nie zawsze jednak zalewająca nas z sieci treść ma wymaganą jakość, nie zawsze jest wiarygodna, Z drugiej strony szybkość pozyskiwania informacji przy wykorzystaniu Internetu ma niebagatelne znaczenie w działaniach biznesowych, tak samo jak niebagatelne znaczenie ma powszechna dostępność Internetu, co czyni z tego medium niezwykle silne narzędzie komunikacji.

Obieg dokumentów i planowanie zadań

ALAN SYSTEMS - RCP, Obieg Dokumentów, Workflow, rejestracja czasu pracyHistoria prowadzenia biznesu to historia metod obniżania kosztów. Niezależnie od tego, czy w dziedzinie produkcji czy usług, od zawsze chodziło o to, aby zmaksymalizować zyski w stosunku do poniesionych nakładów.

Biuro bez papierów

IT.INTEGRO - ERP, WORKFLOW, bazy danych, obieg dokumentówW standardowym sekretariacie zwykle widzimy duże biurka zastawione szufladkami z posegregowanymi, lub nie, dokumentami, rozłożone koperty z korespondencją, zawsze kilka dokumentów zalegających z boku, bo akurat są potrzebne, z tyłu szafy zapchane segregatorami. Wrażenie nieładu… chyba bardzo częste. Częstsze nawet gdy zajrzymy do innych pomieszczeń biurowych wypełnione biurkami pracowników i zalegającymi w stertach dokumentami. O szczęśliwi ci, którzy przewidująco stworzyli we własnych organizacjach osobne archiwum.

SaaS: Zmieniamy podejście z lokalnych rozwiązań na platformy usługowe

 Przez ostatnie lata możemy zauważyć ciągle rosnącą popularność systemów typu Software-as-a-Service, gdzie dostarczany klientowi produkt nie jest aplikacją a usługą biznesową.Model ten został zaakceptowany i cieszy się coraz większą popularnością wielu korporacji. Duża funkcjonalność, szybkie wdrożenie, opłaty typu pay-as-you-go oraz brak wydatków na własną infrastrukturę to nieliczne cechy, dzięki którym systemy SaaS pozyskują nowych klientów, a ich rynek jest wart coraz więcej. Naturalną na to odpowiedzią jest wprowadzanie coraz to nowych, lepszych i bardziej konkurencyjnych usług.

Bariery wdrożeniowe w branży TSL

 Polski sektor STL cechuje niski stopień wykorzystania profesjonalnych systemów informatycznych do zarządzania dystrybucją i transportem. Wdrożenie takich systemów jest fundamentem zachowania przewagi konkurencyjnej firmy, poprzez redukcję kosztów i zwiększenie wydajności. Jednak powszechną reakcją na wprowadzanie zmian jest opór wewnątrz organizacji.

Zarządzanie kontrolą dostępu

 Wzrost zapotrzebowania na powierzchnie użytkowe w Polsce jest bardzo wyraźnie zauważalny. Najemcy długo czekają na nowe powierzchnie biurowe, magazynowe i handlowe. Pomimo ogromnego zapotrzebowania, rosną wymagania co do ich jakości.

Kwadratowe koła

MPM ProduAction...czyli eliminacja marnotrawstwa w magazynie wysokiego składowania

Artykuł przedstawia studium przypadku – organizację przepływu w Centrum Dystrybucyjnym znaczącego producenta farmaceutyków. Projekt miał na celu ograniczenie marnotrawstwa związanego z transportem wewnętrznym – przesuwaniem produktów.

 

 

Informatyka w utrzymaniu ruchu

 Systemy klasy CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) wspierają utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Aplikacje ułatwiają zaplanowanie remontów, zaopatrzenie i zarządzanie gospodarką materiałową i zasobami lub środkami trwałymi przedsiębiorstwa.

e-learning pieśń przyszłości czy powiew przeszłości?

 Znana, sprawdzona, czasem standardowa dla dużych korporacji, uniwersytetów czy mieszkańców dużych aglomeracji metoda edukacji - tym z jednej strony jest e-learning. Z drugiej strony jest on nowością w rejonach niezurbanizowanych. Pojęcie „e-learning” pojawiło się w świadomości użytkowników pod koniec XX wieku. Jak obecnie wygląda ten rynek?

Firma bez papieru

 Sprawne zarządzanie przepływem dokumentów to szybszy dostęp do informacji, precyzyjny podział kompetencji, a w konsekwencji szybsze podejmowanie decyzji. Aby utrzymać pozycję rynkową oraz rozwijać się w warunkach wysokiej konkurencji, przedsiębiorstwa muszą dysponować dostępem do właściwej informacji.

Produkcja w centrum uwagi

Czego potrzebuje dział produkcji? Systemy ERP to nie wszystko. Potrzebne są łączniki między ERP a produkcją, które zapewnią jej wizualizację oraz transport danych do systemu ERP.

Po raz drugi podjęliśmy próbę penetracji polskiego rynku systemów MES (Manufacturing Execution System) do sterowania produkcją (dosłownie: Nadzoru Wykonania Produkcji), SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) do zbierania danych z produkcji i ich wizualizacji oraz HMI (Human Machine Interface) – zapewniających bezpośredni kontakt operatora z maszyną.

Świat w łańcuchu dostaw

 Złożone łańcuchy dostaw oplatające całą kulę ziemską stają się normą. Aby nimi sprawnie zarządzać, trzeba mieć odpowiednie narzędzia.

Outsourcing procesów biznesowych: czy zaufać?

 Powierzenie obsługi procesów związanych z IT firmom zewnętrznym nadal jest postrzegane w wielu polskich przedsiębiorstwach jako zbyteczne, a w niektórych - wręcz jako mogące nieść niebezpieczeństwa związane z dostępem do poufnych danych. Polskie firmy są pod tym względem mniej więcej cztery lata za rynkami zachodnimi i firmami z kapitałem zagranicznym obecnych w naszym kraju. Podejście to powoli ulega zmianie.

Outsourcing IT w sektorze przemysłowym

MSI Polska Nowoczesne technologie są drogie. Żeby jednak być konkurencyjnym na rynku, trzeba z nich korzystać. W tym przypadku może pomóc podpisanie umowy o outsourcingu. Na świecie jest wiele przykładów, że firmy zewnętrzne zapewniają dostęp do najnowszych rozwiązań z branży IT. Z drugiej strony postęp techniczny to jeden z głównych bodźców stymulujących szybki rozwój outsouricngu

Nowe oblicze zarządzania wiedzą

Wzrastająca ilość informacji zmusza do poszukiwania nowych narzędzi

MSI Polska Wiedza daje władzę, ale umiejętność zarządzania gromadzoną przez przedsiębiorstwo wiedzą daje pieniądze. Mistrzowie tej sztuki wiedzą, jak oszczędzać i zarabiać. Świadomość ta przyczynia się do wzrostu wydatków na narzędzia do zarządzania wiedzą. Taką tendencję wykazało ostatnie badanie opinii 400 dyrektorów ds. IT w firmach produkcyjno-serwisowych, przeprowadzone przez bostońską firmę analityczną AMR Research.

Priorytetowe zadania IT

O zmianach infrastruktury informatycznej wspierającej produkcję w Fiat GM Powertrain Poland i innych pomysłach na poprawienie jakości pracy, wydajności i sprawności systemów IT.

Back to top