10 znaków, że Twoja firma potrzebuje nowoczesnego systemu ERP
rambase erp logoWłaściciele firm i kierownicy działów firm produkcyjnych mogą zauważyć "luki w pancerzu" dotyczące efektywności procesów biznesowych. Przykłady obejmują nie do końca ufne poziomy zapasów, potencjalnie możliwe do uniknięcia błędy produkcyjne lub niemożność uzyskania dostępu do istotnych informacji biznesowych w odpowiednim czasie. O ile w przeszłości można było sobie poradzić z takimi wyzwaniami, to bez odpowiednich systemów mogą się one szybko nasilić i stworzyć silne bariery dla rozwoju i zwiększenia rentowności.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2022 
 

Te scenariusze mogą postawić pytanie, czy nowoczesne rozwiązanie Enterprise Resource Planning (ERP) może poprawić biznes? Oczywiście, system ERP może być przeciwstawiony z obawami o ryzyko, zakłócenia i koszty, które są całkowicie uzasadnione. Ale zbyt często, subiektywna akceptacja status quo może być osiągnięta zbyt wcześnie, zamykając wszelkie dalsze rozważania na temat bardziej szczegółowego przeglądu systemów.

Ale każdy, kto doświadczył pełnej awarii systemu albo sytuacji zawieszenia istniejących systemów informatycznych wie, w którym momencie trzeba przemyśleć wdrożenie nowoczesnego systemu ERP.

Nie jesteście Państwo sami! Producenci z sektora MŚP, którzy odnoszą największe korzyści z systemów ERP często spotykają się z podobnymi wyzwaniami i frustracjami.

Poznajmy zatem 10 znaków, które świadczą, że rozwiązanie ERP może poprawić swoją działalność:

1. Rozliczenia trwają za długo
 
Czy Twoja księgowość musi wykonywać wiele czynności związanych z ręcznym wprowadzaniem danych i przetwarzaniem papierowych faktur i zleceń sprzedaży? Czy wymaga przedzierania się przez wiele arkuszy kalkulacyjnych, aby uzgodnić lub skonsolidować informacje finansowe? Jest to typowy scenariusz dla firm z oddzielnych lub słabo zintegrowanych kont i systemów operacyjnych w porównaniu z jednym systemem ERP w jednej bazie danych.
 
2. Funkcje biznesowe działają w oddzielnych silosach

Czy masz nadmierną liczbę spotkań wewnętrznych, aby podzielić się statusem quo w zakresie operacji lub musisz odwiedzić halę produkcyjną, aby dowiedzieć się, co faktycznie się dzieje? Czy musisz ponownie wprowadzać informacje o zmianach inżynieryjnych i BOM-ach do systemu zarządzania łańcuchem dostaw?

Nowoczesne systemy ERP umożliwiają jedną wersję prawdy poprzez jedną w pełni zintegrowaną bazę danych we wszystkich funkcjach i umożliwiają skuteczną komunikację w całej platformie.Ponadto rozwiązania ERP w chmurze oferują pełny dostęp do systemów dla pracowników mobilnych - czy to z domu, czy z wielostanowiskowych hal sklepowych i magazynów, czy też dla pracowników sprzedaży i serwisu w terenie.

3. Zarządzasz operracjami w arkuszach kalkulacyjnych

Używanie arkuszy kalkulacyjnych do wspierania kluczowych procesów i operacji biznesowych jest wyraźnym sygnałem ograniczeń używanych systemów. Czy Twoi pracownicy pracują poza systemem i tworzą własne procesy, aby wykonywać swoją pracę bardziej efektywnie?

Ten sposób pracy otwiera drzwi do potencjalnych błędów, jakości danych i problemów z kontrolą wersji i hamuje dzielenie się kluczowymi informacjami. Z nowym systemem ERP, te problemy będą przeszłością, jak nowy system ERP będzie zintegrować funkcje wielu działów w ramach jednej bazy danych.

4. Ważne informacje biznesowe nie są łatwo dostępne

Czy spędzasz zbyt wiele czasu na zestawianiu i rozumieniu danych? Nowoczesna inteligencja biznesowa dotycząca poziomów zapasów, zamówień sprzedaży, miejsc w cyklu produkcyjnym i dostępu do bazy wiedzy ma kluczowe znaczenie. Zamiast wnosić większą wartość dodaną do firmy, spędzanie czasu na poszukiwaniu informacji może być frustrujące, nie wspominając o kosztach.

Przewaga konkurencyjna zależy od sprawności biznesowej, szybkości wprowadzania na rynek i podejmowania decyzji na podstawie danych. Z nowoczesnym systemem ERP, można uzyskać dostęp do scentralizowanych, kontrolowanych wersji dokumentów, uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym do procesów biznesowych, i zobaczyć, jak działają w innych działach.

5. Polegasz na kilku kluczowych osobach

Poleganie na jednej lub dwóch ważnych osobach, które posiadają klucz do wiedzy o procesach biznesowych lub sposobach pracy, stanowi znaczne ryzyko dla firmy. W miarę rozwoju firmy może się okazać, że nie posiadasz w pełni udokumentowanych procesów biznesowych, które wspierają aktualne metody pracy. Jesteś dodatkowo narażony, jeśli Twoje systemy zależą od kluczowej osoby w firmie lub zewnętrznego konsultanta, który pomaga i zarządza systemem "legacy". A co jeśli odejdą, przejdą na emeryturę lub wygrają na loterii? Co się stanie, gdy te kluczowe osoby są na wakacjach lub chorobowym? Jak łatwo jest na pokładzie nowych członków personelu?

Nowoczesne systemy ERP są wspierane przez w pełni udokumentowanych procesów biznesowych i intuicyjnych przepływów pracy, dając firmie lepszą zdolność do wzrostu i być bardziej odporne.

6. Satysfakcja klientów malej

Twoja firma odnosi sukcesy, ponieważ szczyci się tym, że zachwyca klientów i zapewnia, że spełniasz ich potrzeby. Jednak w miarę rozwoju firmy, utrzymanie tego samego poziomu obsługi klienta może być wyzwaniem. Może być trudno nadążyć z odpowiadaniem na terminowe, dokładne oferty, czasy realizacji mogą się wydłużyć, a do zamówienia mogą wkradać się błędy. Bez odpowiedniego systemu zorientowanego na klienta, możesz nie mieć natychmiastowego dostępu do właściwych informacji lub kontrolować procesy biznesowe, aby uniknąć problemów z klientami.

Nowoczesny system ERP obejmuje cały proces quote-to-cash, z pełną widocznością informacji w czasie rzeczywistym dla lepszego zarządzania zamówieniami i nadzoru nad dostawami i usługami. Pomaga to uniknąć problemów z klientami, a w najgorszych scenariuszach ostrzega o problemie, zanim będzie za późno. Zintegrowany moduł zarządzania relacjami z klientami (CRM) umożliwia głębsze zaangażowanie w relacje z klientami i rozwijanie pozytywnych, zorientowanych na wzrost relacji.
 
7. Rośnie sprzedaż, ale remtowność pozostaje bez zmian
 
Być może jesteś rozwijającą się firmą, ale być może nie widzisz oczekiwanego wzrostu rentowności. Źle zarządzane koszty z czasem tylko się potęgują. Potrzebujesz systemu, aby wiedzieć, gdzie wszystko jest i zbierać dane o kosztach - zarządzane w czasie rzeczywistym, do analizy, aby pomóc zobaczyć, jak poprawić zyski. Być może zatrudniasz dodatkowych pracowników, aby wypełnić luki administracyjne spowodowane słabymi procesami, które nie nadążają za biznesem. Te problemy mogą być rozwiązane przez wdrożenie bardziej efektywnego połączonego systemu ERP.
 
8. Nadwyżki zapasów

Gotówka jest królem, zwłaszcza w obecnym klimacie gospodarczym, a zapasy wiążą gotówkę. Załóżmy, że posiadasz więcej surowców, produkcji w toku (WIP) lub zapasów wyrobów gotowych niż potrzebujesz lub chcesz. W tym przypadku, to pewny znak, że brakuje środków do pomiaru i śledzenia zapasów skutecznie.

Oprogramowanie ERP zapewnia najlepsze wsparcie dla wieczystych ilości i wartości zapasów, a także ostrzeżenia w sytuacjach, gdy limity są przekroczone. To również pomaga zmniejszyć kosztowne zapasów przy użyciu KanBan podejście do optymalizacji zapasów - wywołane przez popyt klienta i preferowanych minimalnych poziomów zapasów.

 9. Wydłużenie czasu realizacji dostaw przez dostawców

Wiemy, że problemy związane z globalnym łańcuchem dostaw nie znikną w najbliższym czasie. Musisz jednak upewnić się, że Twoje systemy nie powodują wąskich gardeł, takich jak czasochłonne procesy zaopatrzenia, decyzje o tym, czy produkować, czy kupować, lub zaopatrywać się w produkty u alternatywnych dostawców.

Nowoczesny system ERP zapewnia widoczność łańcucha dostaw end-to-end z w pełni zintegrowanym planowaniem zapotrzebowania materiałowego (MRP) poprzez sprzedaż, zapasy, zakupy, BOM, do kontroli produkcji, z obsługą pełnej identyfikowalności na każdym poziomie. Ponadto, można uczynić swoje procesy zamówień bardziej usprawnione, zautomatyzowane i wydajne, umożliwiając swoim dostawcom komunikować się bezpośrednio z Tobą za pośrednictwem bezpiecznego środowiska internetowego.

10. Brak wsparcia

Wreszcie, jeden z najbardziej oczywistych znaków, że należy rozważyć nowy system ERP jest, gdy nie są coraz wsparcie IT trzeba.

To może być przypadek, że personel nie może rozwiązać problemy bez uciekania się do kosztownego wsparcia od dostawcy IT. Prowadzenie wielu systemów może powodować konflikty interesów i "gra winy", który system jest przyczyną problemów. Jeśli zgłoszenia pomocy technicznej lub prośby o zmianę nie są obsługiwane w odpowiednim czasie, może to być znak, że systemy zbliżają się do końca życia. Ostatecznie, jeśli oprogramowanie, bazy danych lub systemy operacyjne nie są aktualizowane, firma może być narażona na ataki cybernetyczne.

Nowoczesny, pojedynczy, biznes-wide system ERP obsługiwany przez jednego dostawcę będzie złagodzić to ryzyko. Opcje Cloud ERP zapewniają ciągłe aktualizacje oprogramowania z nowymi funkcjami, zapewniając ciągłość biznesową.

 

Za iloma znakami podążasz?

Jeśli udało ci się to zrobić tak daleko, to może to zrobić dla niektórych niewygodnych czytania, zwłaszcza jeśli jest to w pewnym stopniu związane z Twojej firmy. Wspaniałą wiadomością jest to, że jesteś udziałowcem w niesamowitej historii sukcesu produkcji, więc pomyśl o możliwościach idących do przodu, jeśli można rozwiązać te problemy!
 
Nowoczesny system ERP w chmurze, taki jak RamBase, jest specjalnie zaprojektowany, aby sprostać tym wyzwaniom i przyszłościowo zabezpieczyć swoją firmę. RamBase jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, które tworzą wysokiej jakości produkty fizyczne w wysoce regulowanych branżach. Jest zbudowany dla chmury z najlepszymi praktykami procesów, aby całkowicie wspierać biznes.

Źródło: www.rambase.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top