dahliamaticlogoPostępująca cyfryzacja oraz nowe standardy narzucane przedsiębiorstwom przez cyfrową transformację stawiają systemom informatycznym coraz to nowe wyzwania. Rosnące wymagania względem rozwiązań klasy ERP skłaniają do wychodzenia poza standardowe funkcjonalności i poszukiwania sposobów na sprawną realizację nieszablonowych projektów.


 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 


 
Największe wyzwania – integracja i dostosowanie

Wykorzystanie systemów klasy ERP staje się powoli standardem nie tylko w międzynarodowych korporacjach, ale również w małych i średnich firmach. Według badania przeprowadzonego w 2019 roku przez Manufacturing Systems Information aż 87% respondentów korzysta z systemu tej klasy, a kolejne 7% planuje jego zakup. Niestety jednak aż 65% badanych osób jako największe wyzwanie wskazuje integrację z innymi systemami, a 58% dostosowanie i parametryzację systemu. Wniosek nasuwa się jeden – potrzeba odpowiedniego rozwiązania w dostosowaniu tak istotnych w przedsiębiorstwach systemów ERP do indywidualnych oczekiwań oraz specyfiki branży.

ERP odpowiadający na potrzeby każdego klienta

Pośród wielu dostępnych na rynku rozwiązań klasy ERP, IFS Applications wyróżnia się dużymi możliwościami w zakresie dostosowania systemu do realiów funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi na etapie budowy aplikacji, integracje z zewnętrznymi narzędziami używanymi na co dzień w przedsiębiorstwach (np. Microsoft Windows, czy Excel) nie stanowią problemu i nie wymagają dużego nakładu prac programistycznych.

Ale to nie wszystko! Zastosowanie relacyjnych baz danych daje możliwość sprawnej adaptacji do, zmieniających się w otoczeniu ciągłego rozwoju, oczekiwań względem systemu. Należy bowiem pamiętać, że konkurencyjność przedsiębiorstwa jest określona poprzez jego procesowe podejście do rozwoju biznesu.

Platforma low code – wsparcie dla działania ERP-ów

Spektrum możliwości w zakresie customizacji systemów klasy ERP jest coraz szersze. Jednym z nich jest low code, czyli technologia ułatwiająca i usprawniająca proces tworzenia aplikacji biznesowych i rozbudowywania lub modyfikacji istniejących już systemów. To kluczowe wsparcie dla przedsiębiorstw, ze względu na wymaganą wręcz mobilność pracowników, ale także złożoność krytycznych procesów w firmie.

Dzięki oferowanym gotowym framework’om oraz bogatemu systemowi bibliotek User Interface, low code pozwala skrócić czas wytwarzania produktów informatycznych kilka, a nawet kilkanaście razy. Błyskawiczne wprowadzanie zmian oraz częste wydania dają klientom możliwość bieżącego poznawania nowych funkcjonalności oraz aktywnego uczestnictwa w ich tworzeniu. A to wszystko bez konieczności angażowania zespołu developerów.

Odpowiednie wykorzystanie potencjału, jaki ma w sobie platforma low code, daje ogromny wachlarz nowych możliwości w zakresie dopasowywania systemów ERP do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Warto więc zapoznać się ze sposobami na jej wdrożenie i otworzyć się na szanse jakie za sobą niesie.

Źródło: Więcej o wykorzystaniu low code znajdziecie w artykule Artura Buły – CEO BiModal Solutions, partnera DahliaMatic.

Źródło: www.DahliaMatic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top