bpscOstatnie lata przyniosły prawdziwą rewolucję w zarządzaniu gospodarką magazynową. Klasyczne podejście do administrowania przestrzenią, które opiera się wyłącznie o obsługę konwencjonalnych procesów ewidencji już nie wystarcza. Magazyny stają się obiektami dynamicznymi, z dedykowaną infrastrukturą i wieloma złożonymi procesami wewnętrznymi.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Do niedawna w magazynach składowane były wyłącznie wytworzone wcześniej wyroby, które tylko czekały na odbiór klienta docelowego. Idąc za słowami klasyka, oczywistą oczywistością było to, że produkty wytwarzane były na zapas. Tak było, ale w biznesie nie ma nic stałego. Dziś wyroby sprzedawane są niemal na bieżąco, a w magazynie przebywają zaledwie kilkanaście godzin. Przybywa przedsiębiorstw, które zdają sobie sprawę z tego, że dobrze funkcjonujący magazyn potrzebuje dedykowanego systemu IT i nie ma tu znaczenia czy mówimy o dużej, czy mniejszej firmie. Sprawnie działający łańcuch dostaw jest jednym z kluczowych elementów składowych prowadzonej działalności, kryterium wielkości przedsiębiorstwa jest kwestią drugorzędną. Praktyka jasno pokazuje, że dedykowane rozwiązania IT dla magazynów, jakimi są systemy klasy WMS, sprawdzają się tak w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i handlowych czy dystrybucyjnych. Oczywiście różnice w funkcjonalnościach będą występować, ale to kwestia dopasowania do specyfiki danej branży. Firma dystrybucyjna będzie miała inne priorytety niż produkcyjna. W pierwszym przypadku większy nacisk kładziony będzie na optymalizację wysyłki, głównie minimalizowanie opóźnień, w drugim kluczowa będzie rzetelność zdarzeń wpływających na koszty jakości produkcji.

WMS samodzielny, czy w ramach systemu ERP?

Jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Rozwiązanie klasy WMS nigdy nie zastąpi ERP-a i na odwrót. Wszystko sprowadza się do ich koegzystencji w ramach przedsiębiorstwa. Optymalnym rozwiązaniem może być wdrożenie ERP z funkcjonalnością WMS tak jak w przypadku systemu Impuls EVO. Co dzięki temu zyskuje biznes? Przedsiębiorstwo dostaje wtedy dostęp do wielu informacji na temat produkcji, sprzedaży, rotacji na magazynie, historii zakupów, zamówień czy stanów minimalnych, ale może również zautomatyzować procesy, dzięki integracji z funkcjonalnościami: finansowo-księgową, transportową czy CRM.

Alternatywą jest powiązanie systemu WMS z ERP. Ten wariant pozwala na optymalizację wykonywania operacji logistycznych przedsiębiorstwa. Umożliwia zarówno realizację prostej ewidencji stanów magazynowych, jak i tworzenie geografii magazynu i obsługę magazynu wysokiego składowania. Profity to przede wszystkim eliminacja błędów, skrócenie czasu kompletacji zamówień, optymalne wykorzystanie powierzchni dostępnej w magazynie, a tym samym redukcja kosztów logistyki wewnątrzmagazynowej oraz redukcja kosztów papierowego obiegu dokumentów. Firmy pozyskują przede wszystkim informacje w czasie rzeczywistym, co nie jest możliwe przy „ręcznym” planowaniu i zarządzaniu. Realizacja wszystkich procesów magazynowych odbywa się wówczas na podstawie aktualnych danych, które sprawiają, że kadra kierownicza może sprawnie i błyskawicznie reagować na zmiany, co ma ogromne znaczenie w kontekście krótkich serii produkcyjnych bądź towarów szybko rotujących.

Przyszłość to rozwiązania zintegrowane

Przyszłością zarządzania gospodarką magazynową będą rozwiązania zintegrowane, które poradzą sobie z rosnącą ilością danych z różnych źródeł oraz postępującą automatyzacją procesów magazynowych. BPSC może pochwalić się takim wdrożeniem w obszarze intralogistyki, czyli logistyki magazynowej, w firmie produkcyjnej z branży farmaceutycznej. Zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy system zarządzania jednostkami magazynowymi (produktami, surowcami), który opiera się wyłącznie na informacjach elektronicznych. Monitoring rozpoczyna się już w chwili, gdy produkt pojawi się w firmie i trwa przez cały okres jego przebywania w jej obszarze, nie wyłączywszy takich miejsc jak np. laboratorium. Obserwacja prowadzona jest nieustannie na wszystkich etapach, aż do momentu, gdy gotowy wyrób trafia do magazynu, a z niego do klienta docelowego. To rozwiązanie opiera się na wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych i mobilności urządzeń oraz ich pracy w trybie on-line we wspólnej sieci informatycznej.

Takie rozwiązania nie są jeszcze popularne, ale to będzie się zmieniało. Integracja rozwiązań magazynowych z zewnętrznymi aplikacjami oraz autonomicznymi urządzeniami będzie rosła błyskawicznie. To wpłynie na systemy klasy WMS, które będą stawały się czymś więcej niż tylko systemami wspierającymi zarządzanie magazynem. Nie będą rozwiązaniem statycznym — które zaledwie dostarcza informacji, ale staną się w pełni dynamicznym środowiskiem do zarządzania procesami, które współpracuje z systemami automatyki przemysłowej, aplikacjami do obsługi przewoźników, komunikacji z poddostawcami, zarządzania zapasami czy zaawansowanymi systemami ERP, wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem.

Pomimo faktu, że poziom zaawansowania IT dedykowanego zarządzaniu gospodarką magazynową będzie się rozwijał, a WMS-y będą komunikować się z coraz większą liczbą zewnętrznych aplikacji i urządzeń to oprogramowanie stawać się będzie prostsze. Coraz większy nacisk kładzie się na użyteczność i intuicyjność w obsłudze, co jest już doskonale widoczne na przykładzie naszych rozwiązań. A to dopiero początek zmian.

Integracja zewnętrzna i wewnętrzna

Według szacunków firmy Frost & Sullivan globalne wydatki na rozwiązania technologiczne w obszarze logistycznym w 2020 roku mają osiągnąć wartość 10,6 mld dolarów, z czego 1/3 przeznaczona będzie na technologie i urządzenia dedykowane zarządzaniu gospodarką magazynową. Szybka adaptacja do nowych reguł w biznesowym otoczeniu to bodaj największe wyzwanie, jakie staje przed logistyką. Sprawne zarządzenie łańcuchem dostaw będzie jednym z kluczowych elementów dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. Sam obszar logistyczny musi być gotowy nie tylko na integrację wewnętrzną z pozostałymi działami firmy, ale też zewnętrzną — z partnerami biznesowymi. To oznacza, że rola systemów klasy ERP będzie rosła. Dlaczego? Ponieważ wyłączenie to rozwiązanie technologiczne pozwala na skuteczną integrację tak zewnętrzną, jak i wewnętrzną.

Autor: Robert Pisek Product Owner obszaru SCM BPSC
Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top