Elektroniczny obieg dokumentow 2x

Nadmiar zazwyczaj nie niesie za sobą pozytywnych konsekwencji, szczególnie jeśli nie potrafimy nad nim zapanować i wykorzystać jego potencjału. W przypadku nadmiaru informacji jest podobnie – przede wszystkim w sytuacji kiedy nie są one odpowiednio szybko pozyskiwane, przetwarzane i analizowane. Ciężko wtedy zadbać o stabilność planów, utrzymać płynność ich realizacji i szybkość reakcji na nagłe zdarzenia.
 

REKLAMA:
raport erp 2017 kliknij pobierz
 
 
Firma Bombardier chciała mieć pewność, że otrzymuje spójną i jednoznaczną informację o tym – co produkować, ile produkować i na kiedy? Specjaliści EQ System poszli o krok dalej i stworzyli szczegółową koncepcję usprawnień, w której przeanalizowali sytuację wyjściową firmy, określili potencjał usprawnień oraz ich wpływ na funkcjonowanie innych działów organizacji, a na samym końcu dopasowali system Asprova APS do kultury organizacyjnej firmy, jej strategii biznesowej oraz sposobu pracy kluczowych pracowników. Podejście to przyniosło firmie Bombardier wiele korzyści i możliwość dalszego doskonalenia swoich procesów.
 
Bombardier infografika

Osiągnięte korzyści:
  • Poprawa stabilności całego procesu produkcyjnego, zapewnienie płynnego przepływu materiałów oraz ograniczenie liczby przestojów za sprawą uporządkowania całego cyklu produkcyjnego (w tym również technologii) oraz ustalenia priorytetów poszczególnych etapów procesu.
  • Przyspieszenie identyfikacji przeszkód w realizacji zleceń oraz poprawa wydajności w konkretnych miejscach procesu dzięki uwidocznieniu powiązań i zależności pomiędzy działem sprzedaży, montażu oraz produkcji detali.
  • Zwiększenie terminowości realizacji zleceń i ograniczenie liczby opóźnień poprzez dostęp do aktualnych danych, analizę przyczyn ich występowania w przeszłości oraz przyspieszenie reakcji (oraz jej trafności) na niespodziewane zdarzenia.
 
Asprova umożliwiła nam podgląd całego procesu produkcyjnego. Dzięki jej połączeniu z raportami Business Object działy produkcji otrzymują spójną i jednoznaczną informację, co i kiedy mają produkować. Aktualizacja planu produkcyjnego przebiega w sposób szybki, bez wprowadzania w nim niepotrzebnych zakłóceń.

Wyeliminowaliśmy kilka strumieni informacji docierających do działu produkcji a zastąpiliśmy jednym – Asprovą APS. System umożliwia nam precyzyjne określenie ścieżki krytycznej dla realizowanych projektów oraz szybką identyfikację „wąskich gardeł”, które dynamicznie się zmieniają. Wdrożenie nie byłoby możliwe bez doświadczenia specjalistów EQ System i dostosowania oprogramowania do naszej organizacji.

Współpraca z EQ System oraz możliwości oprogramowania Asprova APS dały nam pewność, że ciągłe doskonalenie procesów to nie tylko teoria, ale dzięki odpowiednim narzędziom - możliwa do zastosowania w praktyce zdolność do podnoszenia efektywności działania. - Piotr Staroń, Zastępca Dyrektora Zakładu Produkcji, Bombardier
Jakie korzyści osiągnęła firma Bombardier? Jakie były jej oczekiwania względem projektu i w jaki sposób zostały zrealizowane? Dlaczego wybrała współpracę ze specjalistami EQ System? Po szczegóły dotyczące wdrożenia systemu Asprova APS, stworzonej koncepcji usprawnień i efektów współpracy zapraszamy na www.eqsystem.pl

PODOBNE


loading...