LIPIECITINTEGRO

Hot
GAVDI - zarządzanie zasobami ludzkimi, SAP, HR

GAVDI Replicator - realistyczne środowisko testowe

Każda zmiana w systemie SAP HCM wymaga uprzedniego przetestowania w celu wyeliminowania potencjalnych błędów. GAVDI z myślą o procesach zachodzących w środowisku testowym i deweloperskim oferuje autorskie rozwiązanie pod nazwą Replicator, wspierające proces tworzenia realistycznego środowiska testowego.

Więcej…

BCC - systemy ERP, zarządzanie zasobami ludzkimi, HR, SAP

SAP HR dla 8000 pracowników Grupy Animex

Lider sektora mięsnego w Polsce zakończył z sukcesem pierwszy etap wdrożenia systemu kadrowo-płacowego SAP, prowadzony przez BCC. Z SAP HR korzysta zakład produkcyjny Animexu w Iławie, Centrala Grupy Drobiarskiej oraz Centrala Surowcowa. W kolejnych etapach projektu systemem zostanie objętych około 8000 pracowników w kilkunastu lokalizacjach w całej Polsce.
>

Więcej…

BPSC - systemy ERP, HR, Oceny pracownicze, zarządzanie zasobami ludzkimi

Oceny pracowników

Jak zaplanować i przeprowadzić oceny pracownicze, jakie ich rodzaje dedykować poszczególnym grupom pracowników, które z narzędzi przyspieszają i obiektywizują proces oceny, jak umiejętnie wykorzystać w nim model kompetencyjny, jakie błędy popełniane są najczęściej? Na te i wiele innych pytać odpowiadać będą prelegenci w trakcie cyklu seminariów organizowanych przez Centrum Kompetencyjne mHR BPSC SA.

Więcej…

Zarządzanie kapitałem ludzkimi w PGNiG

Deloitte rozpoczął wdrażanie systemu zarządzania kapitałem ludzkim SAP w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum z firmą SID Sp. z o.o. Dostawcy usług wdrożeniowych wybrani zostali w wyniku wieloetapowego postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Więcej…

Efektywne zarządzanie czasem pracy jest możliwe

„Czas to pieniądz” - mówi polskie przysłowie i trudno nie przyznać mu racji. Jak się jednak okazuje, w zdecydowanej większości przedsiębiorstw w Polsce funkcjonuje proces manualnego wypełniania kart ewidencji czasu pracy i na jej podstawie obliczania wynagrodzenia, co, niestety, wiąże się z błędami i niską efektywnością pracy, a w konsekwencji stratami finansowymi.

Więcej…

GAVDI wspiera SAP HCM w Volkswagen Motor Polska

Do grona klientów Centrum Wsparcia Aplikacji GAVDI dołączyła firma Volkswagen Motor Polska (VWMP). Właściciel polkowickiej fabryki silników korzysta z usługi wsparcia, serwisu i utrzymania aplikacji SAP HCM od połowy lutego b.r.

Więcej…

Klucz do sukcesu?

Innowacyjne podejście do biznesu i klientów a także optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie mają ogromy wpływ na jego sukces rynkowy. Doskonałe poparcie tej tezy stanowi polityka Grupy Kapitałowej IMPEL, czołowego dostawcy usług dla biznesu, który m.in. dzięki wdrożeniu aplikacji SAP Learning Solution, outsourcingowi systemu kadrowo-płacowego, instalacji aplikacji GAVDI Replicator oraz GAVDI eDeklaracje optymalizuje koszty.

Więcej…

ORACLE HRMS w oddziałach PZU SA

Oracle Polska informuje, że w firmie PZU SA zakończyło się wdrożenie w terenowych placówkach systemu zarządzania zasobami ludzkimi Oracle HRMS, wchodzącego w skład pakietu ERP Oracle E-Business Suite. Projekt został zrealizowany w ciągu 10 miesięcy przez zespół złożony z ekspertów Działu Konsultingu Oracle Polska, firmy Sygnity - partnera Oracle oraz zespołu specjalistów kluczowych obszarów biznesowych Grupy PZU.

Więcej…

Ewidencja czasu pracy w XXI wieku

Trendy w rozwiązaniach informatycznych dla firm oraz wykorzystanie systemu rcp jako wsparcia dla działu kadr.

Tradycyjna ewidencja czasu pracy, oparta na papierowej liście obecności, powoli będzie odchodzić do lamusa. Już w chwili obecnej w wielu dużych i średnich przedsiębiorstwach systemy elektronicznej rejestracji czasu pracy z powodzeniem zaczynają wypierać dotychczasowe narzędzia kontroli obecności.

Więcej…

Kadry i płace dla Telepizzy

Macrologic zrealizuje kolejny kontrakt w Telepizza Polska Sp. z o.o.. Umowa dotyczy wdrożenia najnowszej wersji systemu Xpertis oraz uzupełnienia dotychczas funkcjonującego rozwiązania o kolejne moduły: kadry i płace, analiza sprzedaży i portal komunikacyjny. Nowy kontakt został zdobyty dzięki wysokiej jakości serwisu spółki informatycznej. Telepizza zaliczana jest do pięciu największych sieci gastronomicznych w Polsce obok - McDonald's, Da Grasso, Sphinx i KFC.

Więcej…

SAP HR w branży mleczarskiej

GAVDI Polska S.A. realizuje projekt rozszerzenia implementacji systemu kadrowo-płacowego SAP w Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL, w celu objęcia obsługą informatyczną pracowników przyłączonych do niej spółdzielni Somlek i Rolmecz.

Więcej…

Pracownik terenowy optymalnie rozliczany

Uporządkowanie procesów obsługi czasu pracy oraz automatyzacja naliczania płac to główne korzyści jakie z wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi TETA Personel.NET odniosła Szczecińska Energetyka Cieplna Sp z o.o.

Więcej…

HRMS - gotowy do testów online

Human Resources Management System - HRMS - to aplikacja wspomagająca zarządzanie zasobami ludzkimi. Dedykowana jest dla firm z sektora MSP. Aplikacja pozwala na zebranie w jednym miejscu informacji o klientach, oraz realizowanych dla nich projektach – tych bieżących, jak również planowanych.

Więcej…

Certyfikowane kadry i płace w systemie ERP Xpertis

Moduł Kadry-Płace systemu ERP Xpertis firmy Macrologic otrzymał certyfikat Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy oraz Instytutu Studiów Podatkowych Audyt. Moduł uzyskał certyfikat zgodności z trzema ustawami: O podatku dochodowym od osób fizycznych; O systemie ubezpieczeń społecznych; O świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Spółka Macrologic zdecydowała się na certyfikację systemu, aby potwierdzić wysoką jakość produktu. Xpertis jest pierwszym w Polsce systemem klasy ERP, który przeszedł certyfikację w zakresie kadr i płac.

Więcej…

Siła HRM w Portalu

Macrologic SA podpisał umowę z polskim oddziałem DB Schenker. Nowy projekt informatyczny jest wsparciem dla pracowników operatora logistycznego i działu HR

Macrologic wdroży u logistycznego potentata kilka modułów systemu ERP Xpertis usprawniających Human Resource Management (HRM). Projekt obejmuje wiele obszarów z zakresu HR i kadrowo-płacowego. Jego celem jest wsparcie pracowników we współpracy z działem HR w rozproszonej strukturze firmy. Z drugiej strony projekt ułatwi operatorowi logistycznemu zarządzanie 1500 pracownikami DB Schenker w Polsce

Więcej…

Nowoczesne Zarządzanie zasobami ludzkimi w energetyce

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wdroży w 2010 roku pełny zakres funkcjonalny systemu TETA Personel.NET oraz aplikację TETA HRM.

Głównym celem wdrożenia jest usprawnienie działalności GAZ-SYSTEM S.A. poprzez zautomatyzowanie wszelkich procesów kadrowo-płacowych realizowanych w przedsiębiorstwie. Dodatkowym wsparciem dla działu personalnego firmy ma być uruchomienie zaawansowanych rozwiązań samoobsługi pracowniczej w aplikacji TETA HRM.

Więcej…

Internetową kadrową zatrudnię od zaraz

Optymalizacja kosztów jest priorytetem wśród zasad skutecznego zarządzania firmą, zarówno w okresie kryzysu, jak i prosperity gospodarczej. Proste redukcje zatrudnienia i wydatków zewnętrznych zwykle dają jednak krótkotrwałe efekty. Prawdziwy i stały wzrost efektywności korporacja osiąga poprzez przemyślaną restrukturyzację procesu zarządzania. Jednym z jej ważnych elementów jest outsourcing kadr i płac, który teraz w Polsce dostępny jest także za pośrednictwem Internetu.

Więcej…

Budowa autostrady pod kontrolą SAP HCM

GAVDI Polska w ramach współpracy z firmą Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o. rozpoczęła nowy projekt – wdrożenie oceny czasu pracy. Założeniem projektu jest usprawnienie procesów w zakresie zarządzania czasem pracy, obejmujących planowanie, rejestrację rzeczywistego czasu pracy, rozliczanie czasu pracy, raportowanie wyników rozliczenia.

Więcej…

People Planner dostępny w Polsce

Todis Consulting Group wprowadził na polski rynek People Planner, rozwiązanie firmy Maconomy. System ułatwia zarządzanie czasem i kompetencjami konsultantów a w konsekwencji umożliwia firmie bardziej efektywne wykorzystanie specjalistów. Ma szczególne zastosowanie w pracy m.in. takich firm jak: firmy informatyczne, konsultingowe, audytorskie, agencje reklamowe, badawcze, kancelarie adwokackie, oraz inne organizacje z sektora usług profesjonalnych.

Więcej…

evolve - nowoczesna rekrutacja

We wrześniu 2009 firma KEN Solutions rozpoczęła w Polsce sprzedaż systemu zarządzania procesem rekrutacji evolve™, który już od 7 lat jest rozwijany we współpracy z angielskim partnerem, firmą FCP Internet Ltd. System evolve™ odniósł ogromny sukces w Wielkiej Brytanii, gdzie korzysta z niego kilkuset klientów z różnych branż. Teraz, za pośrednictwem KEN Solutions po raz pierwszy stał się dostępny na rynku polskim.

Więcej…

Więcej narzędzi do optymalizacji procesów kadrowo-płacowych

GAVDI Polska podpisała umowę o współpracy z firmą Open Text specjalizującą się w systemach ECM (Enterprise Content Management) - do zarządzania treścią przedsiębiorstwa. W ramach umowy GAVDI będzie oferować na polskim rynku Open Text Employee Information Management for SAP Solutions jako uzupełnienie SAP HR. Rozwiązanie zapewnia szybszy dostęp do dokumentów pracowniczych, obniżenie kosztów administrowania i zgodność z przepisami.

Więcej…

AGATA zarządza zasobami ludzkimi z TETĄ

Wrocławska spółka wdroży system wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi TETA Personel.NET i TETA HRM w Katowickim Przedsiębiorstwie Meblowym „Agata”. Prace rozpoczęły się w lipcu.

Więcej…

Danone zarządza zasobami ludzkimi z TETĄ

Wrocławska spółka wdroży systemy wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi TETA Personel i TETA HRM w firmach należących do grupy Danone. Pierwszy etap prac potrwa do końca bieżącego roku.

Więcej…

SAP HR w Wagonach

GAVDI Polska zakończyła wdrożenie SAP HR w Fabryce Wagonów Gniewczyna SA. Główny cel projektu został zrealizowany - dane z modułów produkcyjnych wdrożonych przez IDS Scheer automatycznie spływają do modułu HR.

Więcej…

GAVDI serwisje SAP HCM w Ranstadt

Firma GAVDI Polska podpisała z Agencją Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego Randstad umowę, której przedmiotem jest wsparcie, serwis i utrzymanie aplikacji SAP HCM. W ramach zawartego kontraktu zaoferuje usługi swojego Centrum Wsparcia Aplikacji.

Więcej…

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Mota-Engil

Firma Deloitte zakończyła wdrożenie rozwiązania wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi SAP HCM dla firmy Mota-Engil Polska S.A., należącej do Grupy Mota-Engil S.A. Celem projektu była optymalizacja procesów kadrowo-płacowych z zachowaniem zgodności z wytycznymi centrali Grupy w Portugalii, która wdrożyła system SAP kilka lat wcześniej.

Więcej…

Replikator wzmacnia SAP HR w Kompanii Piwowarskiej

Kompania Piwowarska zainstalowała Replicator, narzędzie do tworzenia realistycznego środowiska testowego poprzez inteligentne kopiowanie danych rzeczywistych z systemu produkcyjnego HR na testowy, pomagające w testowaniu zmian wprowadzanych w działaniu przedsiębiorstwa.

Więcej…

PCM Wieruszów stawia na HRM Simpla

Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie zdecydowało się na zakup i wdrożenie oprogramowania eSIMPLE.HRM. Celem umowy zawartej z SIMPLE Sp. z o.o. jest wsparcie procesu planowania i rozliczania dyżurów, celem optymalizacji zatrudnienia. PCM Wieruszów zaliczyć można do grona liderów reformy ochrony zdrowia drogą przekształcenia w spółkę prawa handlowego. PCM Wieruszów świadczy usługi medyczne mieszkańcom powiatu w oparciu o kontrakt z NFZ.

GAVDI Polska w projekcie oneHR

Trwa realizacja czwartej fazy projektu oneHR w JT International (Japan Tobacco International), trzeciego producenta papierosów na świecie. W projekcie biorą udział konsultanci firmy GAVDI Polska.

Więcej…

SAP TVN w ofercie GAVDI

GAVDI Polska SA podpisała umowę o współpracy z firmą Nakisa, producentem rozwiązania SAP TVN (SAP Talent Visualization by Nakisa). W ramach umowy będzie oferować na polskim rynku rozwiązanie do zarządzania talentami.

Więcej…

Podobne

img-footerMAGAZYNIT.PL to serwis prezentujący najnowsze wydarzenia z rynku systemów  ERP i MRP, CRM, Business Intelligence, wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi oraz rozwiązań mobilnych (platformy iOS i Android) mających na celu usprawnienie procesu zarządzania. Przedstawiamy najnowsze artykuły, studia przypadków oraz materiały video.