sage9602

Hot

Budowa autostrady pod kontrolą SAP HCM

GAVDI Polska w ramach współpracy z firmą Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o. rozpoczęła nowy projekt – wdrożenie oceny czasu pracy. Założeniem projektu jest usprawnienie procesów w zakresie zarządzania czasem pracy, obejmujących planowanie, rejestrację rzeczywistego czasu pracy, rozliczanie czasu pracy, raportowanie wyników rozliczenia.

Więcej…

People Planner dostępny w Polsce

Todis Consulting Group wprowadził na polski rynek People Planner, rozwiązanie firmy Maconomy. System ułatwia zarządzanie czasem i kompetencjami konsultantów a w konsekwencji umożliwia firmie bardziej efektywne wykorzystanie specjalistów. Ma szczególne zastosowanie w pracy m.in. takich firm jak: firmy informatyczne, konsultingowe, audytorskie, agencje reklamowe, badawcze, kancelarie adwokackie, oraz inne organizacje z sektora usług profesjonalnych.

Więcej…

evolve - nowoczesna rekrutacja

We wrześniu 2009 firma KEN Solutions rozpoczęła w Polsce sprzedaż systemu zarządzania procesem rekrutacji evolve™, który już od 7 lat jest rozwijany we współpracy z angielskim partnerem, firmą FCP Internet Ltd. System evolve™ odniósł ogromny sukces w Wielkiej Brytanii, gdzie korzysta z niego kilkuset klientów z różnych branż. Teraz, za pośrednictwem KEN Solutions po raz pierwszy stał się dostępny na rynku polskim.

Więcej…

Więcej narzędzi do optymalizacji procesów kadrowo-płacowych

GAVDI Polska podpisała umowę o współpracy z firmą Open Text specjalizującą się w systemach ECM (Enterprise Content Management) - do zarządzania treścią przedsiębiorstwa. W ramach umowy GAVDI będzie oferować na polskim rynku Open Text Employee Information Management for SAP Solutions jako uzupełnienie SAP HR. Rozwiązanie zapewnia szybszy dostęp do dokumentów pracowniczych, obniżenie kosztów administrowania i zgodność z przepisami.

Więcej…

AGATA zarządza zasobami ludzkimi z TETĄ

Wrocławska spółka wdroży system wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi TETA Personel.NET i TETA HRM w Katowickim Przedsiębiorstwie Meblowym „Agata”. Prace rozpoczęły się w lipcu.

Więcej…

Danone zarządza zasobami ludzkimi z TETĄ

Wrocławska spółka wdroży systemy wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi TETA Personel i TETA HRM w firmach należących do grupy Danone. Pierwszy etap prac potrwa do końca bieżącego roku.

Więcej…

SAP HR w Wagonach

GAVDI Polska zakończyła wdrożenie SAP HR w Fabryce Wagonów Gniewczyna SA. Główny cel projektu został zrealizowany - dane z modułów produkcyjnych wdrożonych przez IDS Scheer automatycznie spływają do modułu HR.

Więcej…

GAVDI serwisje SAP HCM w Ranstadt

Firma GAVDI Polska podpisała z Agencją Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego Randstad umowę, której przedmiotem jest wsparcie, serwis i utrzymanie aplikacji SAP HCM. W ramach zawartego kontraktu zaoferuje usługi swojego Centrum Wsparcia Aplikacji.

Więcej…

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Mota-Engil

Firma Deloitte zakończyła wdrożenie rozwiązania wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi SAP HCM dla firmy Mota-Engil Polska S.A., należącej do Grupy Mota-Engil S.A. Celem projektu była optymalizacja procesów kadrowo-płacowych z zachowaniem zgodności z wytycznymi centrali Grupy w Portugalii, która wdrożyła system SAP kilka lat wcześniej.

Więcej…

Replikator wzmacnia SAP HR w Kompanii Piwowarskiej

Kompania Piwowarska zainstalowała Replicator, narzędzie do tworzenia realistycznego środowiska testowego poprzez inteligentne kopiowanie danych rzeczywistych z systemu produkcyjnego HR na testowy, pomagające w testowaniu zmian wprowadzanych w działaniu przedsiębiorstwa.

Więcej…

PCM Wieruszów stawia na HRM Simpla

Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie zdecydowało się na zakup i wdrożenie oprogramowania eSIMPLE.HRM. Celem umowy zawartej z SIMPLE Sp. z o.o. jest wsparcie procesu planowania i rozliczania dyżurów, celem optymalizacji zatrudnienia. PCM Wieruszów zaliczyć można do grona liderów reformy ochrony zdrowia drogą przekształcenia w spółkę prawa handlowego. PCM Wieruszów świadczy usługi medyczne mieszkańcom powiatu w oparciu o kontrakt z NFZ.

GAVDI Polska w projekcie oneHR

Trwa realizacja czwartej fazy projektu oneHR w JT International (Japan Tobacco International), trzeciego producenta papierosów na świecie. W projekcie biorą udział konsultanci firmy GAVDI Polska.

Więcej…

SAP TVN w ofercie GAVDI

GAVDI Polska SA podpisała umowę o współpracy z firmą Nakisa, producentem rozwiązania SAP TVN (SAP Talent Visualization by Nakisa). W ramach umowy będzie oferować na polskim rynku rozwiązanie do zarządzania talentami.

Więcej…

TETA zarządza zasobami ludzkimi w Olympusie

Wrocławska spółka z powodzeniem zakończyła wdrożenie 9 modułów wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi wchodzących w skład systemu ERP TETA Constellation i TETA HRM w Olympus Polska. Prace trwały niecały rok.

Więcej…

Quinyx w pierwszej trójce

Quinyx WorkForce uplasował się w pierwszej trójce najbardziej funkcjonalnych systemów HRM (Zarządzanie zasobami ludzkimi) w raporcie rosyjskiej firmy badawczej Tadviser. Quinyx WorkForce ma wszystkie z 29 modułów funkcjonalnych, uznanych za najważniejsze dla systemów HRM. Jednocześnie jest to jedyny system klasy „Software On Demand (SoD)” czyli oprogramowanie na żądanie, bijący na głowę – pod względem wskaźników TCO i ROI – pozostałych dwóch konkurentów (Oracle i SAP) ze wspomnianej trójki najlepszych systemów HRM.

Więcej…

KWB Konin z SAP HR

W kwietniu br. BCC podpisało kontrakt na dostawę i wdrożenie systemu SAP HR w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. Rozwiązania będą wspierać obsługę około 4000 pracowników kopalni „Konin”.

Więcej…

Zarządzanie zasobami ludzkimi w GLS

Wrocławska spółka informatyczna dostarczy i wdroży w firmie General Logistics Systems Poland systemy TETA Personel.Net oraz TETA HRM - rozwiązania wspieracje zarządzanie zasobami ludzkimi. Prace potrwają do końca sierpnia 2009 r.

Więcej…

Setny Bank Spółdzielczy z oprogramowaniem COMPSoft-u

COMP Soft zakończył wdrożenie wybranych elementów systemu ERP MAAT w banku Spółdzielczym w Chłopicach. To już setny bank spółdzielczy wykorzystujący oprogramowanie firmy COMP Soft.

Więcej…

Quinyx on Demand - wzrost mimo kryzysu

UCMS Group, do którego należy PayrollCenter Sp. z o.o. - dostawca usług BPO i systemu Quinyx WorkForce do administrowania kadrami i płacami- zamknął pierwszy kwartał 2009 r. 26% wzrostem dochodów w stosunku do pierwszego kwartału 2008 roku.

Więcej…

Oracle podstawą Zarządzania zasobami ludzkimi

Firma doradcza Deloitte, wspólnie z Obszarem Rozwoju Systemów Banku, przeprowadziła w Banku Zachodnim WBK SA pierwszą fazę wdrożenia aplikacji zbudowanej z wykorzystaniem pakietu Oracle Hyperion w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Realizacja projektu pozwoliła na istotną optymalizację procesu planowania i kontroli wykonania budżetu kosztów osobowych.

Więcej…

mHR bogatszy o moduł Zarządzania Przez Cele

System mHR, jeden z najważniejszych produktów w ofercie BPSC SA, został poszerzony o nową funkcjonalność. Dzięki wzbogaceniu o moduł wspomagający Zarządzanie Przez Cele (ZPC), ten w pełni polski system obejmujący całościowo obszar Human Reasources, umożliwia wparcie zarządzania organizacją oraz realizacji jej celów biznesowych przez każdego z pracowników.

Więcej…

HR Box rozwiązuje kadrowe bolączki

Systemem SAP HCM posiłkują się w Polsce największe przedsiębiorstwa, zatrudniające dziesiątki tysięcy pracowników. Jego funkcjonalność od niedawna stała się również dostępna dla mniejszych firm - na rynku pojawił się HR Box - system kadrowo-płacowy - prekonfigurowany autorstwa firmy GAVDI Polska, bazujący na SAP HCM.

Więcej…

System zarządzania zasobami ludzkimi w ERA Sp. z o.o.

Przedstawiciele ERA i SIMPLE SP. z o.o. podpisali kontrakt na wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi opartym na autorskim rozwiązaniu eSIMPLE.HRM. eSIMPLE.HRM będzie wspomagał kierownictwo firmy ERA w planowaniu, harmonogramowaniu, rejestracji, kontroli rozliczaniu czasy pracy pracowników, w szczególności przy wykorzystaniu mechanizmów równoważnego czasu pracy. Oprogramowanie zostanie dostarczone wraz z modułem SIMPLE.ERP-Personel, który będzie odpowiadał za obsługę kadrowo-płacową pracowników.

Więcej…

Nowa twarz systemu mHR

W rok po dołączeniu do oferty BPSC system mHR zyskał nową wersję – 2.0. Oprogramowanie wspierające wszystkie obszary Zarządzania Kapitałem Ludzkim przedsiębiorstwa dostępne jest teraz on-line. Bezpośredni dostęp do serwera z każdego miejsca oraz możliwość korzystania z systemu w ramach outsourcingu to główne korzyści, jakie daje odmieniony mHR.

Więcej…

mHR w ofercie ZETO SA z Poznania

Firma ZETO S.A. w Poznaniu wprowadziła do swojej oferty rozwiązanie wspomagające działania związane z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi. System mHR przygotowany został przez doświadczonego na polskim rynku dostawcę oprogramowania, firmę BPSC oraz praktyków zarządzania i HR, firmę konsultingową Alta.

Więcej…

Quinyx 3.0 - nowa wersja systemu kadrowo-płacowego

Użytkownicy systemu Qunix WorkForce do administrowania kadrami i płacami w modelu on-demand używają już najnowszej jego wersji - Quinyx WorkForce 3.0. Upgrade do tej wersji odbył się całkowicie bezpłatnie i praktycznie niezauważalnie dla jego użytkowników. A to dlatego, że korzystający z Qunix WorkForce nie instalują go na swoich serwerach firmowych, tylko korzystają z wybranych funkcjonalności poprzez Internet.

Więcej…

Kadry i płace w służbie zdrowia

Firma SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. wdraża system kadrowo – płacowy w szpitalu w Żurominie. Placówka zdrowia wybrała aplikację, która pozwoli jej na kompleksowe zarządzanie zasobami ludzkimi wsparte.

Więcej…

Zarządzanie kapitałem ludzkim w Agorze

We współczesnej gospodarce zarządzanie kosztami osobowymi staje się coraz istotniejsze, zwłaszcza dla firm, które w dużej mierze bazują na kapitale intelektualnym. Wdrożony w Agorze moduł planowania wynagrodzeń to autorskie rozwiązanie firmy GAVDI Polska oparte na systemie SAP HCM (Zarządzanie Kapitałem Ludzkim), które spółkom o złożonej strukturze organizacyjnej umożliwia elastyczne planowanie wynagrodzeń i zatrudnienia oraz pozwala na efektywne zarządzanie dyscypliną kosztową.

Więcej…

Zarządzanie zasobami ludzkimi w France Air Force

Atos Origin, europejski lider w dziedzinie dostawców technologii informatycznych, został wybrany głównym dostawcą systemu IT do zarządzania zasobami ludzkimi dla francuskich sił powietrznych. Jest to kolejne wdrożenie firmy dla sektora publicznego na tak dużą skalę.

Więcej…

Macrologic HR dla 3 tys. pracowników Medicover

Macrologic wdrożył w Medicover rozwiązanie Xpertis Personel w obszarze zarządzania kadrami i płacami oraz rozwiązanie Xpertis Kompetencje. System służy do prowadzenia badań kompetencji i oceny 3 tys. pracowników. W ramach projektu uruchomiono portal Serwis Pracowniczy, działający na platformie Xpertis CMS.

Więcej…

Podobne

img-footerMAGAZYNIT.PL to serwis prezentujący najnowsze wydarzenia z rynku systemów  ERP i MRP, CRM, Business Intelligence, wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi oraz rozwiązań mobilnych (platformy iOS i Android) mających na celu usprawnienie procesu zarządzania. Przedstawiamy najnowsze artykuły, studia przypadków oraz materiały video.

Newsletter

Wprowadź adres email i wciśnij ENTER