itintegronew

Hot

Pracownik terenowy optymalnie rozliczany

Uporządkowanie procesów obsługi czasu pracy oraz automatyzacja naliczania płac to główne korzyści jakie z wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi TETA Personel.NET odniosła Szczecińska Energetyka Cieplna Sp z o.o.

Więcej…

HRMS - gotowy do testów online

Human Resources Management System - HRMS - to aplikacja wspomagająca zarządzanie zasobami ludzkimi. Dedykowana jest dla firm z sektora MSP. Aplikacja pozwala na zebranie w jednym miejscu informacji o klientach, oraz realizowanych dla nich projektach – tych bieżących, jak również planowanych.

Więcej…

Certyfikowane kadry i płace w systemie ERP Xpertis

Moduł Kadry-Płace systemu ERP Xpertis firmy Macrologic otrzymał certyfikat Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy oraz Instytutu Studiów Podatkowych Audyt. Moduł uzyskał certyfikat zgodności z trzema ustawami: O podatku dochodowym od osób fizycznych; O systemie ubezpieczeń społecznych; O świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Spółka Macrologic zdecydowała się na certyfikację systemu, aby potwierdzić wysoką jakość produktu. Xpertis jest pierwszym w Polsce systemem klasy ERP, który przeszedł certyfikację w zakresie kadr i płac.

Więcej…

Siła HRM w Portalu

Macrologic SA podpisał umowę z polskim oddziałem DB Schenker. Nowy projekt informatyczny jest wsparciem dla pracowników operatora logistycznego i działu HR

Macrologic wdroży u logistycznego potentata kilka modułów systemu ERP Xpertis usprawniających Human Resource Management (HRM). Projekt obejmuje wiele obszarów z zakresu HR i kadrowo-płacowego. Jego celem jest wsparcie pracowników we współpracy z działem HR w rozproszonej strukturze firmy. Z drugiej strony projekt ułatwi operatorowi logistycznemu zarządzanie 1500 pracownikami DB Schenker w Polsce

Więcej…

Nowoczesne Zarządzanie zasobami ludzkimi w energetyce

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wdroży w 2010 roku pełny zakres funkcjonalny systemu TETA Personel.NET oraz aplikację TETA HRM.

Głównym celem wdrożenia jest usprawnienie działalności GAZ-SYSTEM S.A. poprzez zautomatyzowanie wszelkich procesów kadrowo-płacowych realizowanych w przedsiębiorstwie. Dodatkowym wsparciem dla działu personalnego firmy ma być uruchomienie zaawansowanych rozwiązań samoobsługi pracowniczej w aplikacji TETA HRM.

Więcej…

Internetową kadrową zatrudnię od zaraz

Optymalizacja kosztów jest priorytetem wśród zasad skutecznego zarządzania firmą, zarówno w okresie kryzysu, jak i prosperity gospodarczej. Proste redukcje zatrudnienia i wydatków zewnętrznych zwykle dają jednak krótkotrwałe efekty. Prawdziwy i stały wzrost efektywności korporacja osiąga poprzez przemyślaną restrukturyzację procesu zarządzania. Jednym z jej ważnych elementów jest outsourcing kadr i płac, który teraz w Polsce dostępny jest także za pośrednictwem Internetu.

Więcej…

Budowa autostrady pod kontrolą SAP HCM

GAVDI Polska w ramach współpracy z firmą Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o. rozpoczęła nowy projekt – wdrożenie oceny czasu pracy. Założeniem projektu jest usprawnienie procesów w zakresie zarządzania czasem pracy, obejmujących planowanie, rejestrację rzeczywistego czasu pracy, rozliczanie czasu pracy, raportowanie wyników rozliczenia.

Więcej…

People Planner dostępny w Polsce

Todis Consulting Group wprowadził na polski rynek People Planner, rozwiązanie firmy Maconomy. System ułatwia zarządzanie czasem i kompetencjami konsultantów a w konsekwencji umożliwia firmie bardziej efektywne wykorzystanie specjalistów. Ma szczególne zastosowanie w pracy m.in. takich firm jak: firmy informatyczne, konsultingowe, audytorskie, agencje reklamowe, badawcze, kancelarie adwokackie, oraz inne organizacje z sektora usług profesjonalnych.

Więcej…

evolve - nowoczesna rekrutacja

We wrześniu 2009 firma KEN Solutions rozpoczęła w Polsce sprzedaż systemu zarządzania procesem rekrutacji evolve™, który już od 7 lat jest rozwijany we współpracy z angielskim partnerem, firmą FCP Internet Ltd. System evolve™ odniósł ogromny sukces w Wielkiej Brytanii, gdzie korzysta z niego kilkuset klientów z różnych branż. Teraz, za pośrednictwem KEN Solutions po raz pierwszy stał się dostępny na rynku polskim.

Więcej…

Więcej narzędzi do optymalizacji procesów kadrowo-płacowych

GAVDI Polska podpisała umowę o współpracy z firmą Open Text specjalizującą się w systemach ECM (Enterprise Content Management) - do zarządzania treścią przedsiębiorstwa. W ramach umowy GAVDI będzie oferować na polskim rynku Open Text Employee Information Management for SAP Solutions jako uzupełnienie SAP HR. Rozwiązanie zapewnia szybszy dostęp do dokumentów pracowniczych, obniżenie kosztów administrowania i zgodność z przepisami.

Więcej…

AGATA zarządza zasobami ludzkimi z TETĄ

Wrocławska spółka wdroży system wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi TETA Personel.NET i TETA HRM w Katowickim Przedsiębiorstwie Meblowym „Agata”. Prace rozpoczęły się w lipcu.

Więcej…

Danone zarządza zasobami ludzkimi z TETĄ

Wrocławska spółka wdroży systemy wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi TETA Personel i TETA HRM w firmach należących do grupy Danone. Pierwszy etap prac potrwa do końca bieżącego roku.

Więcej…

SAP HR w Wagonach

GAVDI Polska zakończyła wdrożenie SAP HR w Fabryce Wagonów Gniewczyna SA. Główny cel projektu został zrealizowany - dane z modułów produkcyjnych wdrożonych przez IDS Scheer automatycznie spływają do modułu HR.

Więcej…

GAVDI serwisje SAP HCM w Ranstadt

Firma GAVDI Polska podpisała z Agencją Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego Randstad umowę, której przedmiotem jest wsparcie, serwis i utrzymanie aplikacji SAP HCM. W ramach zawartego kontraktu zaoferuje usługi swojego Centrum Wsparcia Aplikacji.

Więcej…

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Mota-Engil

Firma Deloitte zakończyła wdrożenie rozwiązania wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi SAP HCM dla firmy Mota-Engil Polska S.A., należącej do Grupy Mota-Engil S.A. Celem projektu była optymalizacja procesów kadrowo-płacowych z zachowaniem zgodności z wytycznymi centrali Grupy w Portugalii, która wdrożyła system SAP kilka lat wcześniej.

Więcej…

Replikator wzmacnia SAP HR w Kompanii Piwowarskiej

Kompania Piwowarska zainstalowała Replicator, narzędzie do tworzenia realistycznego środowiska testowego poprzez inteligentne kopiowanie danych rzeczywistych z systemu produkcyjnego HR na testowy, pomagające w testowaniu zmian wprowadzanych w działaniu przedsiębiorstwa.

Więcej…

PCM Wieruszów stawia na HRM Simpla

Powiatowe Centrum Medyczne w Wieruszowie zdecydowało się na zakup i wdrożenie oprogramowania eSIMPLE.HRM. Celem umowy zawartej z SIMPLE Sp. z o.o. jest wsparcie procesu planowania i rozliczania dyżurów, celem optymalizacji zatrudnienia. PCM Wieruszów zaliczyć można do grona liderów reformy ochrony zdrowia drogą przekształcenia w spółkę prawa handlowego. PCM Wieruszów świadczy usługi medyczne mieszkańcom powiatu w oparciu o kontrakt z NFZ.

GAVDI Polska w projekcie oneHR

Trwa realizacja czwartej fazy projektu oneHR w JT International (Japan Tobacco International), trzeciego producenta papierosów na świecie. W projekcie biorą udział konsultanci firmy GAVDI Polska.

Więcej…

SAP TVN w ofercie GAVDI

GAVDI Polska SA podpisała umowę o współpracy z firmą Nakisa, producentem rozwiązania SAP TVN (SAP Talent Visualization by Nakisa). W ramach umowy będzie oferować na polskim rynku rozwiązanie do zarządzania talentami.

Więcej…

TETA zarządza zasobami ludzkimi w Olympusie

Wrocławska spółka z powodzeniem zakończyła wdrożenie 9 modułów wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi wchodzących w skład systemu ERP TETA Constellation i TETA HRM w Olympus Polska. Prace trwały niecały rok.

Więcej…

Quinyx w pierwszej trójce

Quinyx WorkForce uplasował się w pierwszej trójce najbardziej funkcjonalnych systemów HRM (Zarządzanie zasobami ludzkimi) w raporcie rosyjskiej firmy badawczej Tadviser. Quinyx WorkForce ma wszystkie z 29 modułów funkcjonalnych, uznanych za najważniejsze dla systemów HRM. Jednocześnie jest to jedyny system klasy „Software On Demand (SoD)” czyli oprogramowanie na żądanie, bijący na głowę – pod względem wskaźników TCO i ROI – pozostałych dwóch konkurentów (Oracle i SAP) ze wspomnianej trójki najlepszych systemów HRM.

Więcej…

KWB Konin z SAP HR

W kwietniu br. BCC podpisało kontrakt na dostawę i wdrożenie systemu SAP HR w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. Rozwiązania będą wspierać obsługę około 4000 pracowników kopalni „Konin”.

Więcej…

Zarządzanie zasobami ludzkimi w GLS

Wrocławska spółka informatyczna dostarczy i wdroży w firmie General Logistics Systems Poland systemy TETA Personel.Net oraz TETA HRM - rozwiązania wspieracje zarządzanie zasobami ludzkimi. Prace potrwają do końca sierpnia 2009 r.

Więcej…

Setny Bank Spółdzielczy z oprogramowaniem COMPSoft-u

COMP Soft zakończył wdrożenie wybranych elementów systemu ERP MAAT w banku Spółdzielczym w Chłopicach. To już setny bank spółdzielczy wykorzystujący oprogramowanie firmy COMP Soft.

Więcej…

Quinyx on Demand - wzrost mimo kryzysu

UCMS Group, do którego należy PayrollCenter Sp. z o.o. - dostawca usług BPO i systemu Quinyx WorkForce do administrowania kadrami i płacami- zamknął pierwszy kwartał 2009 r. 26% wzrostem dochodów w stosunku do pierwszego kwartału 2008 roku.

Więcej…

Oracle podstawą Zarządzania zasobami ludzkimi

Firma doradcza Deloitte, wspólnie z Obszarem Rozwoju Systemów Banku, przeprowadziła w Banku Zachodnim WBK SA pierwszą fazę wdrożenia aplikacji zbudowanej z wykorzystaniem pakietu Oracle Hyperion w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Realizacja projektu pozwoliła na istotną optymalizację procesu planowania i kontroli wykonania budżetu kosztów osobowych.

Więcej…

mHR bogatszy o moduł Zarządzania Przez Cele

System mHR, jeden z najważniejszych produktów w ofercie BPSC SA, został poszerzony o nową funkcjonalność. Dzięki wzbogaceniu o moduł wspomagający Zarządzanie Przez Cele (ZPC), ten w pełni polski system obejmujący całościowo obszar Human Reasources, umożliwia wparcie zarządzania organizacją oraz realizacji jej celów biznesowych przez każdego z pracowników.

Więcej…

HR Box rozwiązuje kadrowe bolączki

Systemem SAP HCM posiłkują się w Polsce największe przedsiębiorstwa, zatrudniające dziesiątki tysięcy pracowników. Jego funkcjonalność od niedawna stała się również dostępna dla mniejszych firm - na rynku pojawił się HR Box - system kadrowo-płacowy - prekonfigurowany autorstwa firmy GAVDI Polska, bazujący na SAP HCM.

Więcej…

System zarządzania zasobami ludzkimi w ERA Sp. z o.o.

Przedstawiciele ERA i SIMPLE SP. z o.o. podpisali kontrakt na wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi opartym na autorskim rozwiązaniu eSIMPLE.HRM. eSIMPLE.HRM będzie wspomagał kierownictwo firmy ERA w planowaniu, harmonogramowaniu, rejestracji, kontroli rozliczaniu czasy pracy pracowników, w szczególności przy wykorzystaniu mechanizmów równoważnego czasu pracy. Oprogramowanie zostanie dostarczone wraz z modułem SIMPLE.ERP-Personel, który będzie odpowiadał za obsługę kadrowo-płacową pracowników.

Więcej…

Nowa twarz systemu mHR

W rok po dołączeniu do oferty BPSC system mHR zyskał nową wersję – 2.0. Oprogramowanie wspierające wszystkie obszary Zarządzania Kapitałem Ludzkim przedsiębiorstwa dostępne jest teraz on-line. Bezpośredni dostęp do serwera z każdego miejsca oraz możliwość korzystania z systemu w ramach outsourcingu to główne korzyści, jakie daje odmieniony mHR.

Więcej…

Podobne

img-footerMAGAZYNIT.PL to serwis prezentujący najnowsze wydarzenia z rynku systemów  ERP i MRP, CRM, Business Intelligence, wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi oraz rozwiązań mobilnych (platformy iOS i Android) mających na celu usprawnienie procesu zarządzania. Przedstawiamy najnowsze artykuły, studia przypadków oraz materiały video.

Newsletter

Wprowadź adres email i wciśnij ENTER